- 1985 - Master of Science in Building Design na Columbia University, New York
- 1994 - doktorát na Universitat Politecnica de Catalunya (UPC)
- 2000 - akademická činnosť Design Course "Housing and City"
- 2004 - titul profesor na Universitat Politecnica de Catalunya (UPC)
- profesor na School of Architecture Barcelona (ETSAB)

- autor niekoľkých monografii na tému bývanie
- prispievateľ do národných a medzinárodných architektonických magazínov

Realizations and projects