Workshop Srbsko 2013 - výsledky

Source
Jan Tyrpekl
Publisher
Tisková zpráva
25.10.2013 13:40
Jan Mach
Jan Tyrpekl

Mají architekti co říci i mimo velká města?
Jsou obyvatelé obyčejné české vesnice připraveni nechat vstoupit architekturu do svého nejbližšího okolí?
Může změna veřejného prostoru proměnit společenský život v obci?
Dá se veřejný prostor zlepšit i s minimálními prostředky, ale s maximální dávkou tvůrčího myšlení?


To byly otázky, které stály u zrodu myšlenky workshopu. K tomu, abychom našli odpovědi, jsme potřebovali  24 studentů architektury a přibližně 70 dřevěných palet.
Úkolem studentů bylo během tří dní navrhnout a vlastnoručně vyrobit objekty, které rozhýbou stojaté vody veřejného prostoru ve vesnici Srbsko. Srbsko je průměrná česká vesnice o přibližně pěti stech obyvatelích ležící v Českém Krasu u Berouna.
Důležitým aspektem workshopu bylo zapojit do vzniku projektů místní obyvatele. Proto jsme je zastavovali přímo před jejich domovy a dotazovali se na jejich názor. Zároveň jsme je žádali o spoluúčast a zapůjčení nářadí pro potřeby workshopu. Tvorba probíhala na viditelném místě uprostřed obce tak, aby se architekti mohli volně setkávat s kolemjdoucími a diskutovat. Veřejné byly i tematické přednášky v úvodu workshopu (Anthropictures, Paletky, Mjolk architekti, Jan Tyrpekl) a závěrečné prezentace vzniklých projektů.
V obci vzniklo pět novinek: kříž v místní kapli, plovoucí molo jako připomínka povodní, dětská prolézačka spojená s horolezeckou posilovnou, houpačky zavěšené z mostu přes Berounku a obecní udírna.
Projekty zůstanou na svých místech pro další používání a stanou se novým mobiliářem ve vesnici, která na větší investice do veřejného prostoru nemá prostředky. A co Vaše rodná vesnice? Nepotřebuje také nový impuls a změnu? Opravdu to funguje.
Přijeďte se podívat a vyzkoušet si vše na vlastní kůži!

Web workshopu - zde.
Organizátoři: Zuzana Kučerová, Jana Kusbachová, Tereza Korbelová, Eva Kubjátová, Julie Machačová
Autoři fotografií: Jan Matoušek, Tereza Korbelová, Martin Fleischmann
0 comments
add comment

Related articles