Vrací se česká řemesla na výsluní?

Publisher
Tisková zpráva
14.12.2009 00:05
XELLA CZ, s.r.o.

Studenti při velkém finále na veletrhu FOR ARCH soutěžili v praktických dovednostech. Z materiálu dodaného partnerskými firmami museli splnit zadané úkoly.
Návštěvníci podzimního veletrhu FOR ARCH byli svědky 13. ročníku Soutěže učňů stavebních oborů. Soutěž si klade za cíl povzbudit mladé učně v jejich studiu a představuje zajímavou příležitost, kde si studenti z konkurenčních škol mohou změřit síly a předat zkušenosti. V pořadí první regionální kolo nového ročníku soutěže bude zahájeno již 26. listopadu v Ostravě. Partnerem soutěže bude i tentokrát společnost Xella CZ, výrobce pórobetonu Ytong.


V situaci katastrofálního nedostatku kvalitních řemeslníků na českém trhu práce pomáhají podobné akce jako Soutěž učňů navracet prestiž zednickým a dalším učňovským oborům. „Zatímco celá 90. léta v České republice provázel úžasný stavební boom, výuka řemesel se podobného rozvoje nedočkala. Mimo jiné na vině stála snaha investorů snižovat cenu práce na minimum, často na úkor kvality, dovozem levné, nekvalifikované pracovní síly. Ve  svém důsledku přestala být řemesla pro českou mládež přitažlivá a většina škol se každoročně musela vyrovnávat s nedostatkem uchazečů o studium,“ říká k situaci českých učňovských oborů Ivana Havlíčková, vedoucí marketingu společnosti Xella CZ. V posledních letech ale Ivana Havlíčková pozoruje obrat k příznivějšímu stavu: „Ze zkušeností našich zákazníků víme, že hlavním problémem u každé stavby je sehnat dostatek kvalitních řemeslníků. Investoři jsou nyní dokonce připraveni za kvalitu patřičně připlatit. Stavební obory se tak začínají pomalu ale jistě dostávat na oprávněné výsluní. Veškeré aktivity, které vedou k pozvednutí jména českých zedníků, jsou přitom i v našem vlastním zájmu.“

Ohlédnutí za poslední soutěží
O rostoucí prestiži Soutěže učňů zednických oborů vypovídá i konání velkého finále 13. ročníku při příležitosti pražského veletrhu FOR ARCH, který patří každoročně mezi největší stavební události v roce. Partnerem soutěže byly kromě Xella CZ i společnosti Wienerberger, cihlářský průmyslKB - BLOK systém. Studenti se ukázali v tom nejlepším světle. Za velké podpory přihlížejících předvedli úctyhodné výkony a dokázali, že mají o svou profesi dostatek zájmu a dá se mluvit i o nadšení.

Nový ročník plný změn

Čtrnáctý ročník soutěže přichází s několika novinkami. Vedle přejmenování na Soutěžní přehlídku řemesel „SUSO“ organizátoři vytvořili nové logo a v brzké době přibudou nové webové stránky. Po celý rok bude výkony nadějných řemeslníků sledovat patron soutěže, kterým se stal pro nastávající ročník herec Jan Antonín Duchoslav. Několik obměn se objeví i v oceňování soutěžících, v pravidlech či v organizaci. Už 26. a 27. 11. 2009 proběhne úvodní regionální kolo 14. ročníku, které se uskuteční v Ostravě na stavebním veletrhu Dům a byt 2009 na výstavišti Černá louka. Tradičně se regionální kolo týká oborů zedník a truhlář.

Společnost Xella CZ doplňuje podporou této soutěže spolupráci s různými typy vzdělávacích institucí. Kromě partnerství v rámci Soutěžní přehlídky řemesel, pořádá Xella CZ Středoškolskou soutěž, jejímž tématem je vytvoření projektu domu z materiálu Ytong. Velký ohlas mezi vysokoškolskými studenty architektury si pak získala mezinárodní Studentská soutěž Xella. „Praktická podpora českého školství je jedním z předpokladů budoucí prosperity, proto se společnost Xella snaží v tomto ohledu dělat maximum“, dodává na závěr vedoucí marketingu Ivana Havlíčková.


YTONG se pro své jedinečné tepelně izolační parametry používá především pro výstavbu bytových a rodinných domů, v nichž zajišťuje celoroční tepelnou a vlhkostní pohodu. Šetrná a energeticky nenáročná výroba společně s minimální energetickou spotřebou staveb řadí pórobeton YTONG mezi ekologicky nejšetrnější stavební materiály současnosti. Vysoká přesnost, nízká hmotnost, rychlost a jednoduchá technologie zdění jej předurčují také pro rekonstrukce všech typů staveb. Bílý pórobeton YTONG se vyrábí výhradně z kvalitních přírodních surovin, jako je křemičitý písek, vápno, cement a voda. Proto je ideální pro stavby určené k dlouhodobému pobytu lidí, včetně prostor se zvýšenými hygienickými požadavky.
Společnost Xella CZ si zakládá na tom, že právě materiály, které vyrábí, patří mezi moderní stavební řešení a v mnoha směrech nabízejí jedinečné parametry. Ať už se jedná o tepelně technické, akustické nebo statické vlastnosti nebo o hygienické a mikroklimatické parametry staveb, patří materiály Ytong, Silka nebo Ytong Multipor k tomu nejzajímavějšímu, co může stavební trh investorům nabídnout. Znalosti a zkušenosti s pórobetonem Ytong by proto v profesní vybavenosti budoucích stavařů a architektů neměly chybět.

Více informací o společnosti Xella a výrobním sortimentu najdete na www.xella.cz a www.ytong.cz.

Related articles