Raiffeisen Centrum Praha

Publisher
Tisková zpráva
11.06.2006 08:00
XELLA CZ, s.r.o.

Hlavním úkolem současné administrativní budovy je být kvalitně a hospodárně postavená, disponovat uživatelsky příjemným provozem a moderní infrastrukturou, stát na dobrém místě a v neposlední řadě být krásná. Administrativní Raiffeisen Centrum v Praze na Budějovické je příkladem toho, když se na všechny požadavky zadání najde kvalitní odpověď.
Zrealizovat v současnosti krásnou zajímavou administrativní budovu není snadný úkol. U kancelářských budov platí tvrdé zákony realitního trhu. Jsou požadována racionální osvědčená řešení a pro experimenty nezbývá místo. Často je úkolem architekta pouze vymyslet nejprostší flexibilní dispozici a stavbu obalit do blýskavého kabátku, který naláká potenciální nájemce. U Raiffeisen Centra se však díky parcele a architektům tento běžný scénář neopakoval.
Autorem stavby Raiffeisen Centra je architektonický ateliér manželů Kordovských, jejichž portfolio tvoří z velké části právě kancelářské budovy. Na Budějovické se museli architekti kromě provozních požadavků vypořádat i s obtížnými zastavovacími podmínkami. Administrativní centrum se totiž nachází přímo nad severním vestibulem stanice metra. Motiv „přemostění“ se stal hlavním výtvarným prvkem na průčelí domu a odlišuje jej od ostatních kancelářských budov v okolí i v celé Praze.
Výsledná forma stavby prodělala během projektování zásadní vývoj. Původní parcela byla totiž zmenšena v souvislosti s restitučními nároky a i konstrukce domu doznala změn. Zamýšlený „mašinistický“ konstruktivistický prvek přemostění se vyvinul do uhlazenější nedominující podoby a stal se součástí interiéru. Výrazná nosná konstrukce je tak umístěna do druhého plánu a hlavní výtvarnou úlohu na sebe bere materiálové řešení ploch na fasádě.
Hmota Raiffeisen Centra vytváří jednu stranu plánovaného Budějovického náměstí. Atelier Kordovských toto místo již velmi dobře zná ze svých minulých projektů. V souvislosti s obrovským objemem okolních budov je nutné věnovat péči práci s měřítkem a citlivému zapojení stavby do živého prostředí městského subcentra. Pestrý komerční parter Raiffeisen Centra s restauracemi, obchody a bankovní halou vytváří podhoubí pro kvalitní městský život, bohužel ve značné míře poznamenaný okolní automobilovou dopravou.
Konstrukčně je Raiffeisen Centrum vystavěno jako železobetonový monolitický skelet. Se svými 14 nadzemními a 3 podzemními podlažími je nejvyšší stavbou, jaká kdy byla v ateliéru Kordovských navržena. Spodní stavba domu byla velmi náročná, poněvadž se dům nachází v místě s vysokou hladinou podzemní vody, která má navíc agresivní charakter. Veškeré zděné konstrukce v suterénu, kde se kromě technologického zařízení budovy nachází i 222 parkovacích stání, byly provedeny v pórobetonovém zdícím systému YTONG. Projektanti oceňují rychlé vysychání pórobetonech bloků, do nichž se vlhkost během zdění chtě nechtě dostane. Velmi praktickými vlastnostmi YTONGu je i přesné zdění a jeho snadné opracování.
Konstrukce fasádního pláště je jednak tvořena železobetonovým monolitem a jednak vyzdívkami z pórobetonových bloků YTONG. Vnější povrch fasády pokrývá sklo a obklady z Alucobondu. Tvárnice YTONG našly uplatnění především na vykonzolovaných částech. Lehkost pórobetonu se totiž stala jediným východiskem při rozšíření kancelářských prostor pomocí vyložení jednotlivých pater. Díky těmto kompozičním a konstrukčním finesám, nepůsobí budova Raiffeisen Centra unyle, nýbrž má švih. K tomuto dojmu přispívá i barevné řešení fasády a interiéru. Syté odstíny žluté, červené a modré kontrastují s převažující monochromatickou barevností fasády. Ateliér manželů Kordovských zvládnul obtížné zadání na výbornou.

Raiffeisen Centrum Praha
Adresa: Praha 4, Olbrachtova 9
Autoři: Kordovská nebo Kordovský architekti s.r.o. (Ing. arch. Petr Kordovský, Ing. arch. Tomáš Podpěra, Ing. arch. Jolana Plháčková, Ing. arch. Pavlína Šlaisová, Ing. arch. Andrea Dupalová, Ing. Michal Pokorný
Investor: Raiffeisen Property Invest s.r.o.
Dodavatel:.ZUBLIN a.s
Zastavěná plocha: 1 400 m2
Obestavěný prostor: 67 000 m3
Období zpracování projektu: 1990 - 2002
Období realizace stavby: 2001 - 2003