Při rekonstrukci školní fasády vyhrál investor, architekti i žáci

Publisher
Tisková zpráva
16.10.2023 15:20
Sto s.r.o.

Díky výborné spolupráci zadavatele, architektů, realizační firmy a společnosti Sto se tu podařilo zachovat genia loci, respektovat kom- poziční řešení původních autorů, snížit energetickou náročnost, vytvořit moderní a vysoce funkční vzhled a současně vyřešit náročné detaily fasády staré školy.Brněnská architektka Janice Šipulová, která je společně s Martinem Sládkem z ateliéru Consequence forma s.r.o. autorkou rekonstrukce školy k vývoji celého projektu uvádí: "Původním zadáním byla výměna oken, ale postupně se zadání rozšířilo na celkové energetické úspory, které dosahují až kolem 50 %. Měnily se okna, dveře, kotel i vzduchotechnická jednotka, rekonstrukcí prošla i fasáda školy."

Zateplení s respektem k původnímu vzhledu stavby

Úprava výtvarného a kompozičního řešení původní stavby od Bohumíra Kupky s sebou přinesla nová okna s venkovním zastíněním, cihelné pásky na meziokenních pilířích a nově také na vstupním rizalitu, kde došlo k rozdělení původně pásových oken. Snížením okenních parapetů v suterénu se podařilo tyto prostory více prosvětlit.

Původní budova měla mezi okny cihlové pilíře, které se autoři projektu rozhodli při zateplení zachovat. Fasáda školy je kombinací dvou zateplovacích systémů Sto s omítkou a cihlového obkladu StoBrick. Foto: Tomáš Slavík

Win-win řešení pro investora, architekty i montážní firmu

Podle Martina Kadlce ze společnosti Sto společně zvolené a realizované řešení pozitivně ovlivnilo výslednou kvalitu díla, životnost a vzhled fasády a současně umožnilo rychlou a snadnou montáž venkovních žaluzií pod omítku. Spokojeni tak byli nejen architekti, funkčnost nové fasády ocenil i investor. Radost z vysoké kvality vnitřního prostředí tříd mají i žáci školy. Montáž všech konstrukčních prvků výborně zvládla i realizační firma. "Kombinace kvalitního zateplení a kreativního vzhledu fasády uvolnila ruce architektům, investorovi přinesla maximální účinnost, větší rychlost a nižší náklady," říká Martin Kadlc.

Podle jedné z autorek projektu, Janice Šipulové z ateliéru Consequence forma, je architektura škol velice důležitá a budovy určené pro vzdělávání by měly být přínosem pro společnost a kultivovat prostředí, ve kterém se nacházejí. Foto: Daniel Dlouhý

Krásné dílo s řadou zajímavých materiálů a detailů

Kuriozitou je skutečnost, že architektka Janice Šipulová, která je spoluautorkou díla, zdejší základní školu dobře zná, protože do ní chodila. Nejen ji těší, že i v průběhu veřejné zakázky může vzniknout krásné dílo se zajímavými materiály a architektonickým výrazem, které ocení estét i technicky orientovaný člověk. Výrazný podíl na úspěšné realizaci má i společnost Sto, která se podle Martina Kadlce opírá o komplexnost, kvalitu svých produktů a kompetence i osobní přístup ze strany obchodně-technických zástupců Sto.

Na fasádě bylo řešeno velké množství detailů, jako například systémové zakrytí žaluziových boxů pomocí desek Sto-Putzträgerplatte, aby nebyl narušen celkový dojem z objektu. Foto: Tomáš Slavík

Podívejte se na detaily řešení na našem webu

Zajímá vás, čím je tato rekonstrukce specifická a jak její aktéři řešili jednotlivé detaily? Jaké produkty a technologie použili? Víc informací o rekonstrukci fasády základní školy v Novém Hrozenkově najdete na stránkách www.sto.cz.
0 comments
add comment

Related articles