NPÚ a Komora architektů uzavřely memorandum o posílení spolupráce při přípravě a průběhu architektonických soutěží

Source
NPÚ & ČKA
Publisher
Tisková zpráva
17.01.2024 20:15

Národní památkový ústav, jako odborná organizace památkové péče v České republice, a Česká komora architektů, jako stavovská profesní organizace sdružující autorizované architekty, dnes uzavřely Memorandum o spolupráci při přípravě a průběhu architektonických soutěží. Účelem je předejít negativním rozhodnutím při posuzování výsledků architektonických soutěží ve správním řízení výkonných orgánů státní památkové péče a také umožnit NPÚ se aktivněji podílet na vzniku nových architektonických a urbanistických hodnot.

Memorandum, které dnes podepsali generální ředitelka Národního památkového ústavu Naďa Goryczková a předseda České komory architektů Jan Kasl, je metodickým návodem pro užší spolupráci zadavatelů architektonických soutěží s ČKA a NPÚ už od počátečních fází přípravy soutěží.

"Je naší snahou, aby si zadavatelé architektonických soutěží už při jejich přípravě vyžádali požadavky památkové péče, které následně budou součástí soutěžních podmínek. Vítáme také, že u záměrů s památkovými zájmy ČKA doporučí účast zástupců NPÚ, především coby odborných znalců poroty, případně i členů," uvedla generální ředitelka Národního památkového ústavu Naďa Goryczková.

"Iniciovali jsme jednání s paní generální ředitelkou NPÚ na základě několika zpochybnění architektonických soutěží po jejich vyhlášení odbornými pracovišti NPÚ a dospěli k řešení, které by takovému postupu mělo zabránit. Účastníci soutěží musí dostat jasné zadání již v rámci soutěžních podmínek, aby nedocházelo k plýtvání tvůrčí energií a změnám úspěšných návrhů v dalším projektovém procesu," doplnil předseda České komory architektů Jan Kasl.

Memorandum se zaměřuje také na školení o přípravě a průběhu architektonických soutěží a školení porotců.
0 comments
add comment