Multifunkční sál ve Forum Karlín - další pražský počin Ricarda Bofilla

Forum Karlín, jeden z architektonicky velmi zdařilých projektů v pražském Karlíně, je dalším dílem Ricarda Bofilla u nás. Součástí administrativní budovy je i moderní multifunkční hala, která má předpoklady splnit ty nejvyšší nároky na pořadatelskou činnost. Projekt je unikátní světelnou fasádou a závěsným systémem, který umožňuje instalovat i velmi těžké dekorace a další scénické prvky.  Hala má také skvěle vyřešené akustické podmínky, na jejichž vytvoření se díky svým vlastnostem podílely také tvárnice Silka společnosti Xella CZ, s.r.o.


Ricardo Bofill – světový architekt, který chápe průmyslovou duši Karlína
Karlín jako bývalá předměstská industriální čtvrť skýtá stále atraktivní možnosti proměny bývalých průmyslových areálů v moderní administrativní a kulturní centra. Pokud se navíc investor spojí s architektem takového formátu, jako je Ricardo Bofill, výsledkem je soudobá a funkční architektura, která se ctí obstojí ve srovnání s obdobnými realizacemi ve světě.
Ricardo Bofill, jeden z předních tvůrců architektonického postmodernismu, má pro industriální stavby a jejich modernizace pochopení, což dokazuje i to, že jako sídlo svého atelieru přebudoval starou cementárnu. Autor se vyznačuje také výrazným urbanistickým cítěním a důrazem na to, aby stavba korespondovala se svým přirozeným okolím. V Karlíně již pracoval na areálu Corso a při práci na Forum Karlín tedy mohl navázat již na známé prostředí.

Forum Karlín a víceúčelový sál
Tento administrativně-společenský projekt vznikl v místě bývalé kotlárny z roku 1908. Nyní zde stojí víceúčelová hala s kapacitou 3 000 míst a nejmodernějším zázemím pro všechny druhy kulturních, společenských a vzdělávacích akcí. V rekonstruované části sídlí vydavatelství Economia  a další částí projektu je osmipodlažní novostavba, zahrnující 9 500 m2 moderních kancelářských ploch.
Architektonický projekt byl veden snahou, aby vznikla maximální užitná plocha, aniž by osmipatrová budova působila v kontextu okolních budov rušivě.  Proto jižní i západní průčelí sahají do výše osmi podlaží, zatímco linie střechy směrem k severu a východu kaskádovitě klesá. Tím se objekt přiblížil hmotě okolních obytných domů v Karlíně a vznikly atraktivní venkovní terasy.
Mezi oběma budovami je zastřešené nádvoří a ze zaskleného atria návštěvníci vstupují do víceúčelové haly, která kombinuje dřevěné podlahy a bíle omítnuté stěny.

Světelná fasáda a závěsný systém rigging
Zvenčí na první pohled počet pater není patrný. Fasáda je dvouplášťová, tedy uvnitř je běžná fasáda, malý prostor pro LED osvětlení a zvenku panely z U-skla, které tvoří vnější zavěšenou stěnu. Díky LED osvětlení fasáda mění barvy v souvislosti s kulturním programem a probíhajícími akcemi. Přes den je nasvícení vypnuté. Večerní scénický světelný efekt pak zdůrazňuje společenskou a kulturní funkci, která se od denní, zejména administrativní funkce, liší a vytváří nový pohled na budovu a mění i celkovou atmosféru.

Akustika jako základní předpoklad úspěchu
Akustické řešení haly umožňuje i živé nahrávání hudebních produkcí. Autoři projektu kladli velký důraz na výběr vhodných stavebních materiálů i na detaily akustických prvků a instalaci ozvučení.
Generální dodavatel stavby, firma Průmstav, se rozhodla na základě svých zkušeností použít vápenopískové tvárnice Silka místo původně plánovaného betonového ztraceného bednění. Důvodem byly výjimečné parametry vzduchové neprůzvučnosti těchto tvárnic, které splňují i velmi přísné požadavky na akustiku. Mezi další přednosti patří snadná manipulace na stavbě díky rozměrům, což výstavbu také urychluje a zlevňuje. Mezi profesionální servis, který výrobce materiálu poskytuje, patří také technické poradenství během přípravné fáze, ale také samotné výstavby. Další příležitost zde bílý pórobeton dostal při stavbě příčkovek jako přizdívek k monolitické konstrukci, jimiž jsou vedeny rozvody elektřiny, vody a odpadu. Pro svou snadnou zpracovatelnost se toto řešení stalo velmi oblíbené na dalších projektech společnosti Průmstav.

Tento sál je tedy po všech stránkách variabilním a moderním prostorem pro pořadatelskou činnost na nejvyšší úrovni estetického i uměleckého dojmu.

Víceúčelová hala Forum Karlín
Chronologie: 2012
Objem: 550 000 000 Kč
Plocha: 9 000 m²

Autoři: Ricardo Bofill Taller de Arquitectura a AED project, a.s.
Investor: North-Line, a.s.
Projekt: AED project, ATELIER 8000
Realizace: PRŮMSTAV, a. s.
1 comment
add comment
Subject
Author
Date
Podlaha
Tom
21.12.15 06:57
show all comments

Related articles