Komora architektů překazila architektonickou soutěž v Boskovicích

Publisher
Tisková zpráva
22.12.2020 22:25
Czech Republic

Boskovice


Česká komora architektů, která má podporovat architektonické soutěžení na našem území, bezprecedentně zamezila konání architektonické soutěže na sportovní halu ve městě Boskovice. Jeho představitelé se dle svého zákonného práva a po neblahých zkušenostech mnohých měst rozhodli uspořádat architektonickou soutěž bez dozoru ČKA. Účelem bylo zajistit co nejlepší archi- tektonický návrh, dát příležitost mladým architektům. Do této slibné soutěže se přihlásilo velké množství týmů i jednotlivých architektů zvučných jmen.

Aniž by to kdo žádal, Komora prohlásila soutěž za neregulérní. A to ze dvou důvodů:
 1. Nekompetentní porota
 2. Nízké ceny
Porota sestávala z těchto členů:
 • Prof. PhDr. Rostislav Švácha, CSc.
 • Prof. Ing. arch. Mojmír Kyselka, CSc.
 • MgA. Ing. arch. Petr Šmídek, Ph.D.
 • Ing. arch. Mgr. art. Ján Pernecký
   
 • Prof. Ing. arch. Zdeněk Fránek, architekt města Boskovice
 • Ing. Radek Mazáč, 2. místostarosta
 • Ing. arch. Petr Zouhar, vedoucí odboru rozvoje města a investic
Ceny v soutěži byly:
 • cena 250 000 Kč
 • cena 180 000 Kč
 • cena 150 000 Kč
Ostatním 2 účastníkům, kteří by neobdrželi cenu, měla být každému udělena částka 100 000 Kč.

Odbornější porotu si lze jen těžko představit. Ceny pak jsou v porovnání se soutěžemi pod dozorem ČKA spíše nadprůměrné.

V poslední fázi probíhající soutěže, kdy se různé frakce ČKA snažily hrozbami odradit architekty i porotce z účasti na soutěži, pod hrozbami trestů odešly všem soutěžícím dopisy s červeným pruhem z Oddělení prevence disciplinárních provinění ČKA. Poté, co některé týmy své návrhy odevzdaly a poté, co byla snaha se s komorou přes její předsednictvo domluvit, bylo z ČKA odesláno udání na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže o konání neregulérní soutěže. Tím byla soutěž definitivně zmařena, neboť přípravy na tuto dlouhodobě plánovanou investici musí pokračovat. Po této velmi sledované kauze následovala solidární reakce mnoha měst i jednotlivých architektů, které doporučovaly boskovickým představitelům návod, jak takovou soutěž nebo zakázku bez možnosti zásahu ČKA zorganizovat.
8 comments
add comment
Subject
Author
Date
tak to ne
Medková
23.12.20 04:37
a Penta v pohodě
Vích
23.12.20 10:11
ČKA?
Luboš
24.12.20 09:56
Penta
Tomáš Zdvihal
24.12.20 01:21
soutěž Boskovice
Ing.arch. Josef Myslivec
25.12.20 11:58
show all comments

Related articles