Knihovna Atlantik v Děčíně

Publisher
Tisková zpráva
19.06.2013 13:00
Cembrit a.s.

Novostavba knihovny v Děčíně vyrostla na místě plavecké restaurace z 60. let 20. století, zdemolované z důvodu jejího havarijního stavu. Po ní také knihovna získala Jméno "Atlantik". Výjimečně atraktivní prostředí labského údolí lákalo architekta Tomáše Šantavého z Projektového ateliéru pro architekturu a pozemní stavby spol. s r. o. k vytvoření výrazné současné architektury, jejíž náplň by byla zřejmá na první pohled. Rozhodl se pro objekt s měkce tvarovaným organickým tvarem a s fasádou z vláknocementových fasádních desek Cembrit Cembonit, které jsou charakteristické svým přírodním vzhledem s příjemně matným povrchem. Tlumenou barevnost vnějšího pláště oživil barevnými „hřbety knih“ se jmény významných českých spisovatelů. Budova, která slouží obyvatelům města i návštěvníkům připlouvajícím na lodích po Labi a cyklistům využívajícím frekventovanou labskou cyklostezku, byla uvedena do provozu v roce 2012.


Záplavová oblast
Vzhledem k tomu, že stavební parcela knihovny je součástí záplavového území Labe, byla stavba postavena na pilířích. Do 1. nadzemního podlaží bylo umístěno pouze informační středisko a garáže, které se v případě nutnosti rychle vyklidí. Vlastní knihovna se nachází v druhém a třetím podlaží, kam voda prakticky nemůže dosáhnout. Nejvyšší čtvrté podlaží je obemknuto terasou s krásným výhledem na labské údolí, slouží vzdělávacímu zařízení, které provádí oborová školení a pořádá kulturní akce. Suterén byl určen pro veřejné hygienické zařízení, které je nutno v případě přicházející povodně řízeně zatopit čistou vodou a uzavřít pancéřovými vraty. Tím dojde k statickému vyrovnání tlaku a zabrání se poškození vzedmutím kanalizace.
Letošní povodeň navržené řešení prověřila a to se ukázalo jako plně funkční.

Interiér stavby
Řešení interiéru nezastírá konstrukční materiály, především pohledový beton a hodně dřeva, které doplňují výrazné barvy přírodního linolea. Přiznané jsou i technické rozvody, rovněž opatřené barevnými nátěry. Směrem do labského údolí je celoprosklená stěna, umožňující nádherné výhledy.

Provětrávaná fasáda
Snaha o to, aby budova měla co nejnižší energetické ztráty, vedla architekty ke zvolení systému provětrávané fasády, díky kterému bylo možné použít poměrně silnou vrstvu izolace. Souvrství stěny je tak tvořeno betonem, tepelnou izolací, větranou mezerou a deskami Cembonit v barvě Sand. Desky jsou montované na hliníkovém roštu, připevněné nýtováním. Nýty mají hlavičky v barvě fasádních desek. "Práce s deskami Cembrit Cembonit splnila naší představu o tom, jak by měl vypadat materiál pro moderní architekturu a budeme jej určitě využívat i na našich dalších stavbách." řekl Ing. arch. Šantavý.

Projektový ateliér pro architekturu a pozemní stavby spol. s r.o. je specializován na rekonstrukce. Mezi jeho významné realizace patří např. rekonstrukce Schwarzenberského a Salmovského paláce na Hradčanském náměstí v Praze, Národního památníku na Vítkově v Praze, budovy Žofína na Slovanském ostrově v Praze, Karlova mostu v Praze a poutního místa Velehrad na Moravě.
"Máme tendenci, pokud k původní historické budově přistavujeme nebo do ní vestavujeme novou část, řešit jí v současném architektonickém výrazu. V takovém případě  pro nás může být použití moderního materiálu s přírodním vzhledem, jako jsou desky Cembonit, zajímavým řešením."

Autor návrhu: Projektový ateliér pro architekturu a pozemní stavby spol. s r.o., Bělehradská 199/70, Praha 2
Autorský tým knihovny Atlantik: Ing. arch. Tomáš Šantavý, Ing. arch. Božena Svátková, Ing. Tomáš Šedina

Fasádní desky Cembrit Cembonit
Cembrit Cembonit je pevná fasádní deska s autentickým přírodním vzhledem, který je zdůrazněn lehkými variacemi odstínu v ploše desky,  které vytváří na fasádě různé světelné odlesky a ještě více se tak blíží čistě přírodnímu materiálu. Během života se tyto drobné nuance vyvíjejí podle toho, jak povrch přirozeně stárne. Výrobní proces do hmoty probarvených desek zajišťuje unikátní  povrchovou úpravu, která je činí odolnými proti vnější vlhkosti a nečistotám. Složení desky je zárukou dlouhověké a trvanlivé fasády.
Fasádní desky Cembonit jsou k dispozici v 11 jemných barevných odstínech. Určeny jsou pro finální vrstvu provětrávaných fasád, obklady říms, sloupů, podhledů atd. Jejich použití není omezeno pouze na exteriéry, ale výborné mechanické vlastnosti se uplatní i v interiéru.

Různé možnosti kotvení
Fasádní desky Cembrit lze instalovat na různé typy podkladních roštů i konstrukcí. Lze použít dřevěné nebo kovové podkladní rošty z hliníku nebo oceli, případně velmi oblíbené rošty kombinované.
Desky je možné kotvit buď přiznaným kotvením pomocí vrutů nebo nýtů, nebo skrytým kotvením a lepením. Součástí dodávky fasádních desek je kotevní materiál - vruty, nýty a pryžové podkladní pásky. Desky Cembrit Cembonit jsou doplněny kompletní řadou příslušenství, které zajišťuje jednoduchou a snadnou montáž, delší životnost a atraktivní výsledný vzhled.

Podpora pro architekty
Společnost Cembrit a.s. nabízí podporu svých techniků, kteří jsou připraveni pomoci jak s řešením detailů fasády, tak zdarma provést kalkulaci spotřeby materiálu, případně asistovat při realizaci projektu tak, aby výsledný efekt co nejlepší.

Vláknocement - Přírodní suroviny
Fasádní desky Cembrit jsou vyráběny výhradně z přírodních surovin šetrných k životnímu prostředí. Mezi základní suroviny pro výrobu vláknocementu patří cement, minerální plniva, celulóza a netoxická organická vlákna a samozřejmě malé množství vody. Díky použití čistě přírodních materiálů jsou desky plně recyklovatelné a v souladu s trendem udržitelného rozvoje.
2 comments
add comment
Subject
Author
Date
Bezchybná?
Děčíňák
20.06.13 07:51
Atlantik.
T. Fiala
21.06.13 09:12
show all comments

Related articles