Inovativní konstrukční systém podlahového topení

Publisher
Pavlína Drbálková
19.03.2012 10:20
Schlüter®-BEKOTEC-THERM Keramická klima podlaha je snadno koordinovatelný ucelený systém, racionální a efektivní, s nízkou konstrukční výškou a krátkou dobou zhotovení, jak pro novostavby tak i pro rekonstrukce. Je vhodný pro bytové i pro obchodní prostory jako např. kanceláře, prodejní a výstavní plochy např. autosalony.
Výhody pro projektování
Při použití Schlüter-BEKOTEC-THERM pro podlahové vytápění zpravidla nejsou zapotřebí žádná další rušivá topná tělesa. To umožní odpovídající svobodu projektování. Kromě keramiky a přírodního kamene je možno použít i jiné materiály, např. parkety, laminát a koberec, což poskytuje různé možnosti při utváření interiéru.Společnost Detalon, s.r.o. je dlouholetým dodavatelem úspěšného řešení „podlahového topení“ v systému Schlüter®-BEKOTEC-THERM od firmy Schlüter-Systems. Na „klima podlahu“ se zde pohlíží jako na celkovou konstrukci, jejíž jednotlivé části, projekt a prováděcí řemesla, jsou systematicky sladěné.
Nároky na podlahové topení jsou obecně velké, konstrukce klima podlahy musí plnit tyto funkce:

•    Tepelná a zvuková izolace
•    Funkce “velkoplošného topného tělesa“
•    Chlazení
•    Převzetí a roznesení provozního zatížení, podmíněné užíváním
•    Vodotěsná izolace v mokrých provozech

Zkušenosti z minulosti ukázaly, jak obtížné je sladění těchto požadavků.

Domyšlený systém Systém Schlüter®-BEKOTEC-THERM
Obvyklé podlahové topení reaguje na změny teplot velmi pomalu. Systém Schlüter®-BEKOTEC-THERM tyto problémy zcela (vpravdě revolučně) řeší a je chráněn mezinárodním patentem. Je založen na mimořádně tenké skladbě podlahy, tvořící potěr na systémové desce Schlüter®-BEKOTEC (polystyrénové -EN nebo foliové –N 23 F), v níž se zcela neutralizuje jeho příčné pnutí.

Potěr může být jak cementový, tak litý anhydritový. Systémová deska se pokládá přímo na nosný podklad nebo na běžnou tepelnou a/nebo zvukovou izolaci. Na potěr lze hned poté, co je pochozí, pokládat jakoukoli krytinu, i dlažbu s použitím rohože Schlüter®-DITRA. Další komponenty s označením THERM pak poskytují techniku pro vytápění přesně sladěnou s konstrukcí BEKOTEC, a to od topného potrubí až po elektronickou regulaci.

Rychlá tepelná odezva a úspory
U takto zhotoveného „podlahového topení“, s relativně malým množstvím potěru a topným potrubím umístěným blízko pod povrchem, probíhá rychlá odezva na změnu teplot. Vzduchové kanálky na rubu rohože Schlüter®-DITRA pak umožňují stejnoměrné rozdělení tepla pod krytinou. Klima podlaha díky tomu reaguje velmi rychle a je možné ji vytápět velmi úsporně s  nízkými teplotami na přívodovém potrubí. Je ověřeno, že vytápěním pomocí systému Schlüter®-BEKOTEC-THERM lze dosáhnout energetických úspor ve výši nejméně 25 %.

Kompletní systém Schlüter®-BEKOTEC-THERM tak umožňuje prováděcím firmám získat nové kompetence v systémovém řešení vytápění podlah pro novostavby i rekonstrukce.

http://www.detalon.cz/
0 comments
add comment

Related articles