Architektonická soutěž na revitalizaci náměstí Míru v Tišnově

Publisher
Tisková zpráva
04.12.2019 20:00
Czech Republic

Tišnov


Architektonická soutěž na revitalizaci náměstí Míru v Tišnově byla vyhlášena dne 19. září 2019. Termín pro odevzdání soutěžních návrhů je stanoven na 10. ledna 2020. Zadávací dokumentace je uveřejněna na webových stránkách města Tišnova.


Předmětem soutěže je zpracování architektonicko-urbanistického návrhu revitalizace nám. Míru v Tišnově. Cílem revitalizace je úprava centrálního náměstí jako hlavního reprezentativního a pobytového veřejného prostranství města Tišnova. Budoucí podoba náměstí by měla na základě revize a případné reorganizace stávajícího funkčního využití a prostorového uspořádání nabídnout inspirativní prostor pro současné potřeby desetitisícového historického města.

Datum zahájení: 19.09.2019
Nabídku podat do: 10.01.2020 12:00

Zadávací dokumentace je uveřejněna na webových stránkách města Tišnova.
0 comments
add comment