Virtuální výstava „Mě100“ – pozitivní vymezení proti urban sprawl

přednáška Antonína Nováka ve čtvrtek 4.11. v 18:00 v Arcidiecézním muzeu Olomouc

Source
Muzeum umění Olomouc
Publisher
Tisková zpráva
15.10.2010 09:20
Lectures

Antonín Novák
Architekti DRNH

Nejen o virtuální výstavě věnované krajině, kterou je čím dál víc třeba chránit před dalším záborem a respektovat ji rozvojem sídel v jejich vlastních hranicích, bude rozmlouvat architekt Antonín Novák z brněnského ateliéru DRNH s historikem architektury Jakubem Potůčkem.Pořádá Muzeum umění Olomouc ve spolupráci se sdružením Za krásnou Olomouc.

Architekt Antonín Novák po zahraniční zkušenosti ve vídeňské kanceláři prof. Arch. W. Holzbauera založil s Petrem Valentou projekční kancelář, Atelier DRNH, který získal za dobu své činnosti více než dvě desítky cen, nominací a odměn v různých architektonických soutěžích – naposledy 3. cenu v soutěži na český pavilon světové výstavy Expo 2010 v Šanghaji. Od roku 2001 působil jako pedagog na FA VUT Brno a v současnosti vede architektonický ateliér na FUA TUL v Liberci. Spolu s ateliérem Kuba–Pilař založil Cenu Johna Hejduka pro nejlepší bakalářské práce studentů FA VUT Brno. Antonín Novák je bytostný minimalista a jeden z mála skutečných vizionářů působících na poli soudobé české stavební kultury. Jeho architekturu, kterou vedle řady rysů charakterizuje ušlechtilá prostota, si nelze představit bez „enviroment friendly“ aspektů, které pro něj nepředstavují pouhou módní vlnu, nýbrž elementární úctu k životnímu prostředí.
0 comments
add comment