Lidský rozměr architektury: jak 'architekti z přívěsu' komunitně zlepšují veřejný prostor

Source
Petr Klíma, Pěstuj prostor, z.s.
Publisher
Tisková zpráva
20.04.2019 07:45
Czech Republic

Pilsen

Kateřina Vídenová
Adam Wlazel
Mobilní architektonická kancelář MAK!

Třetí díl přednáškového cyklu zaměřeného na „lidský rozměr“ architektury se odehraje ve čtvrtek 2. května 2019 na půdě kulturního centra Papírna Plzeň. Jeden z dvojice architektů Kateřina Vídenová – Adam Wlazel představí svůj projekt Mobilní architektonická kancelář (MAK!). Architekti v jeho rámci navrhují i běžnou architekturu; těžištěm jejich práce jsou však akce ve veřejném prostoru.

Těmito intervencemi, do nichž zapojují odborníky z různých oborů a členy místních komunit, se snaží docílit zlepšení konkrétních prostorů. Kromě navrhování těchto proměn je Kateřina s Adamem také často sami realizují. Během těchto akcí, které mají zpravidla i osvětový charakter, také pořádají doprovodný kulturní program – přednášky, diskuse, výstavy, projekce, večeře či workshopy pro děti.

I další aktivity zakladatelů Mobilní architektonické kanceláře (MAK!) se dotýkají aktuálních možností urbánního života. Plzeňská veřejnost může znát práci Kateřiny a Adama především z Městské plovárny na řece Radbuze. Architekti zde – v úzké spolupráci s týmem Pěstuj prostor – v roce 2014 zásadním způsobem přispěli k oživení dlouho zanedbaného místa. Během dvoutýdenního intenzivního workshopu pomohli koncepčně uchopit historický prostor plovárny a navrhnout do něj desítky kusů nového „místně-specifického“ mobiliáře. Ten také spolu s dobrovolníky z devíti zemí světa (včetně řady Plzeňanů a členů plzeňských spolků a dalších organizací) na místě vyrobili. V přibližných intencích studie MAK! byla rovněž provedena první fáze úprav prostoru budov v areálu někdejšího dopravního depa na kreativní zónu DEPO2015.

Vstupné na akci je 50,- Kč. Poslední díl cyklu Lidský rozměr architektury se uskuteční ve středu 15. května 2019 od 18 hodin v někdejším bytě manželů Krausových (jednom z Loosových interiérů). Architektka a kurátorka Karolína Plášková představí projekt Drazí architekti…, který se zaměřuje na etický rozměr a sociální a politické přesahy architektury.

Cyklus připravuje spolek Pěstuj prostor za podpory města Plzně, Ministerstva kultury ČR a Nadace české architektury. Chce jím podporovat a rozvíjet zájem místní odborné i širší veřejnosti o architekturu a vystavěné i krajinné prostředí města.

Facebooková událost >
0 comments
add comment

Related articles