kruh jaro 2019: NoAarchitecten + BC architects

Source
Kruh, z.s.
Publisher
Tisková zpráva
04.04.2019 08:00
Czech Republic

Prague

BC architects and studies BC-AS
NoAarchitecten

04/04/2019 (19:30)
NoAarchitecten: Důvěrný vztah + BC architects & studies: Akt budování
CAMP, Vyšehradská 51, Praha 2
V angličtině, vstup 100/120 Kč, prodej v předprodeji


noAarchitecten

Zakladatelé ateliéru An Fonteyne, Jitse van den Berg a Philippe Viérin se zajímají o tradice architektury, o potenciál vycházející z důvěrně známého a obyčejného prostředí a z možností, které se objevují při přenášení těchto myšlenek skrze výstavbu a využití materiálu. Procházka myšlenkami, skicami, projekty a stavbami ukáže na důvěrný vztah architektů k literatuře, vizuálnímu umění a k politice.
Od počátku se studio soustředí na stavbu veřejných budov a klade důraz na jejich citlivé zasazení do historických center měst. V současné době pracuje na mezinárodním projektu přestavby 35 000 m2 bývalých garáží Citroën v kulturní centrum Centre Pompidou v Bruselu ve spolupráci s ateliéry Sergison Bates architects a EM2N.

BC architects & studies
Akt výstavby je současně činnost i vyprávění. Je to komplexní snaha příhodné komunity vybudovat svou infrastrukturu, vedoucí napříč společenskými třídami a dovednostmi, napříč materiály a technologiemi. To má určitý dopad a vyjadřuje hodnoty a myšlenky v široké síti kolem konkrétního projektu. Akt výstavby zahrnuje schopnost změny skrze akci, příběh a výsledek.
My, ateliér BC architects & studies, jsme přesvědčeni, že pokud má architektura mít pozitivní vliv na společnost, musíme se soustředit nejen na návrh její infrastruktury, ale i na přetváření procesu vzniku infrastruktury. Musíme experimentovat s rolí, kterou hraje každý člen komunity v procesu stavby. Přesná definice profesionálního architekta je pro nás už nedostačující; my se pouštíme do výroby materiálů, zadávání zakázek, vypravěčství, sdílení vědomostí, organizace komunity – a to všechno ovlivňuje náš přístup k navrhování.

pořádá:
 Kruh z.s.


pod záštitou:
 České komory architektů
p

rojekt podporují:
 Ministerstvo kultury ČR, Magistrát hl. m. Prahy, Státní fond kultury, Nadace české architektury, Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy, Vlámské zastupení v České republice

hlavní partneři:
 FORBO FLOORING, mmcité1 a. s.


design partner:
 MODERNISTA s. r. o.
p

artneři: S
IPRAL a. s., MDA Praha s. r. o., PREFA Aluminiumprodukte s. r. o., SOMFY spol. s r.o.,
 Wiesner-Hager, ARCHICAD, NOVATOP, Schüco CZ s.r.o.
h

lavní mediální partner:
 EARCH.


mediální partneři: A
rchitect+, ArtMap, archiweb.cz, CZECHDESIGN, Časopis DŘEVO&stavby, ERA21, informuji.cz, PROPAMÁTKY, Radio 1, Radio Wave, Regina DAB Praha, STAVBA, stavbaweb.cz

Více informací >
0 comments
add comment

Related articles