Ján Studený: Architektúra bez architekta?

Source
Fakulta architektúry STU v Bratislave
Publisher
Tisková zpráva
13.11.2016 14:10
Ján Studený
ksa.

Ján Studený bude dalším hosťom cyklu prednášok "Súčasné trendy v architektúre".

Ján Studený: Architektúra bez architekta?

Fakulta architektúry STU v Bratislave
Námestie slobody 19, 812 45 Bratislava
14. novembra 2016 o 15:00 hod. v miestnosti č.338


Projekt "Reflexie architektúry" je realizovaný v rámci predmetu Súčasné trendy v architektúre. 
Jeho cieľom je obohatiť a prehĺbiť architektonickú diskusiu v prostredí Fakulty architektúry STU a zasadiť ju do širších spoločenských, historických a geografických súvislostí. Predmet priblíži aktuálne trendy v architektúre prostredníctvom vybraných osobností. Vybraní architekti predstavia svoj autorský prístup, objasnia východiská svojej tvorby, zdôvodnia formálne preferencie, uvedú vzory a inšpirácie svojej tvorby. 

Okrem diskusií, ktoré sú štandardnou súčasťou každej prezentácie, predmet zavádza formát krátkych kritických textov. Prostredníctvom nich budú študenti reagovať na prezentovaného autora a jeho dielo. Architekt tak získa bezprostrednú reakciu na svoje dielo a študenti dostanú možnosť kultivovať svoje názory na architektúru ako aj svoje schopnosti v oblasti odborného písania.
Prezentácie architektov aj krátke texty budú na záver projektu publikované. Aktivity v rámci projektu sú primárne zamerané na poslucháčov 2. stupňa študijného odboru Architektúra a urbanizmus, ale sú voľne prístupné aj verejnosti.Program

10.10.2016 / Juraj Koban / Personalizmus

17.10.2016 / Imrich Vaško / Architektonický výskum a parametrické navrhovanie

24.10.2016 / Peter Moravčík /Moderna nedokončený priestor?

07.11.2016 / Štefan Polakovič a Lukáš Kordík / Ad hoc architektúra

14.11.2016 / Ján Studený Studený / Architektúra bez architekta?

21.11.2016 / Táňa Buijs Vítková / Inovácia a experiment

28.11.2016 / Irakli Eristavi / Centrum a periféria: Lokálne stratégie

05.12.2016 / Martin Jančok / Za všedné monumenty

12.12.2016 / Samuel Netočný / Lokalizmus KKKD

19.12.2016 / Matúš Vallo / Architektonický aktivizmus

Koncepcia

Henrieta Moravčíková, Nina Bartošová, Martin Zaiček, Michal Janák

Info >
0 comments
add comment

Related articles