Výběrové řízení na místa akademických pracovníků FA ČVUT

Source
FA ČVUT
Publisher
Tisková zpráva
01.05.2016 21:45

Děkan Fakulty architektury ČVUT v Praze, Thákurova 9, Praha 6, vypisuje podle zákona 111/1998 Sb. výběrové řízení na místa akademických pracovníků:

1) pro Ústav teorie a dějin architektury
docenta nebo odborného asistenta* - přednášejícího předmětu Sociologie a psychologie s podílem na vědeckovýzkumné a publikační činnosti;

2) pro Ústav památkové péče
vedoucího ateliéru (profesora, docenta nebo odborného asistenta*s předpoklady pro komplexní výuku památkové péče a dlouholetou zkušeností v oboru obnovy památek včetně kvalitních autorských realizací i  publikací;

3) pro Ústav nauky o budovách
[A] docenta nebo odborného asistenta*- garanta předmětu Koncept a interpretace s předpokladem účasti na výuce předmětu Nauka o stavbách I-VI, podílem navýznamných realizacích a publikacemi v domácím i zahraničním odborném tisku; [B] vedoucího ateliéru ZAN - odborného asistenta s podílem na kvalitních realizacích a publikacemi v domácím odborném tisku;

4) pro Ústav krajinářské architektury
[A] 2 odborných asistentů ateliérů ZAN KA H. Špalkové se znalostí současných trendů v krajinářské architektuře; [B] docenta nebo odborného asistenta* pro výuku dendrologie a technologie zakládání krajinářských úprav s odpovídající odbornou specializací a zkušenostmi;

5) pro Ústav stavitelství I
odborného asistenta, zajišťujícího cvičení v předmětech ÚS I s perspektivou zapojení do vědeckovýzkumné a publikační činnosti, autorizace v oboru výhodou;

6) pro Ústav průmyslového designu odborného asistenta ateliéru F. Streita se znalostí současných trendů v oboru PD.

Požadavky:

  • magisterské VŠ vzdělání v příslušném oboru, kvalifikace Ph.D. vítána
  • u míst profesorů nebo docentů* jmenování v příslušném oboru, popř. předpoklady pro zahájení habilitačního řízení po nástupu
  • odborná praxe v oboru min. 3 roky, u ved. atel. a přednášejících min. 5 let
  • profesionální kvality
  • projekční a realizační činnost, resp. vědecká a publikační aktivita
  • očekávána je aktivní znalost min. jednoho světového jazyka, znalost dalšího  jazyka vítána

Nástup od ZS 2016/2017 nebo dle dohody.

Uchazeči zašlou spolu s přihláškou:

  • strukturovaný profesní životopis s přehledem odborné, publikační a pedagogické, event. vědecké činnosti včetně ohlasů (citací)
  • ověřené kopie dokladů o VŠ vzdělání a dosažených vědecko-pedagogických titulech
  • u míst ad 2 až 6 ukázky několika stěžejních prací (formát A4)
  • u míst vedoucích ateliérů a přednášejících písemnou představu o koncepci a zaměření ateliéru, resp. výuky a výzkumu

Přihlášky s požadovanými materiály a kontaktními údaji zasílejte doporučeně do 30 dnů od zveřejnění na adresu: ČVUT v Praze - Fakulta architektury, osobní oddělení - výběrové řízení, Thákurova 9, 166 34 Praha 6. *

Vypsání výběrového řízení bylo zveřejněno v celostátním vydání MF Dnes v úterý 26. 4. 2016. Posledním dnem pro podání přihlášek je čtvrtek 26. 5. 2016.

*Doručení přihlášky si uchazeči mohou ověřit podle podacího čísla zásilky v aplikaci Sledování zásilek na www.ceskaposta.cz.

Více informací >

0 comments
add comment

Related articles