Titul Stavba roku 2013 získalo pět staveb z celé ČR

Josef Pleskot - Mulfifunkční aula Gong, Dolní Vítkovice
Praha - Stavbami roku 2013 jsou ostravská aula Gong, společenské a obchodní centrum Breda & Weinstein v Opavě, Proton Therapy Center v Praze, Lípa resort - Aparthotel Lípa na Děčínsku a Královopolské silniční tunely v Brně. Výsledky vyhlásila ABF - Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, která soutěž organizuje.

    Porota v čele s architektkou Radomírou Sedlákovou letos vybírala z 54 přihlášených projektů, dva z nich byly zahraniční. Do finále letošního 21. ročníku soutěže se probojovalo 16 z nich. Letošní Osobností stavitelství byl zvolen poradce ve věcech řízení výstavby a stavebnictví Miroslav Hegenbart.
    Stejně jako v předchozích letech byl i letošní ročník určen pro všechny objekty bez rozlišení druhu stavby nebo výše nákladů vynaložených na její pořízení. Podmínkou pro přihlášku do soutěže bylo dokončení a uvedení do provozu nebo zkolaudovaní v období od června 2012 do letošního května.


Tituly Stavba roku 2013


Josef Pleskot — Mulfifunkční aula Gong - rekonverze plynojemu, Dolní Vítkovice
zdůvodnění: Titul Stavba roku 2013 je udělen za vytvoření ojedinělého kulturního centra v bývalé průmyslové zóně se zřetelem k citlivému propojení původní a nové konstrukce.

Šafer Hájek architekti — SC Breda & Weinstein, Opava
zdůvodnění: Titul Stavba roku 2013 byl udělen za velkorysou proměnu vysloužilého pivovaru na nové společenské a obchodní centrum města se zřetelem k citlivému urbanistickému řešení.

HELIKA — Proton Therapy Center, Praha
zdůvodnění: Titul Stavba roku 2013 byl udělen za vytvoření ojedinělé stavby pro léčebné účely s výjimečnou technologií s výjimečnými stavebními požadavky se zřetelem k urbanistickému řešení.

ARCHIKA — Silnice I/42 Brno, VMO Dobrovského B, Brno
zdůvodnění: Titul Stavba roku 2013 byl udělen za vybudování důležité součásti dopravního systému města Brna se zřetelem k netradičnímu řešení Královopolského tunelu se dvěma tunelovými troubami.

Atelier Patrik Hoffman — Lipa Resort - Aparthotel Lipa, Krásná Lípa
zdůvodnění: Titul Stavba roku 2013 byl udělen za vytvoření ojedinělého souboru staveb pro ubytování v turisticky atraktivním místě se zřetelem k městotvorné funkci.


Zvláštní ceny


Cena Ministerstva průmyslu a obchodu:
Intecha — Neutralizační a dekontaminační stanice NDS 10 ve Stráži pod Ralskem, Stráž pod Ralskem

Cena primátora hl. m. Prahy:
D³A — Administrativní Budova Palác Křižík II, Praha

Cena předsedy Senátu Parlamentu ČR:
Jaroslav Huňáček, Eva Šestáková — Rekonstrukce a rozvoj Základní umělecké školy Jihlava, Jihlava

Cena ministra životního prostředí za energetickou úspornost a efektivnost stavby:
Projektil architekti — Vzdělávací a poradenské centrum Otevřená zahrada, Brno

Cena ministra životního prostředí za ekologickou stavbu:
Richard Meier & Partners — City Green Court, Praha

Cena veřejnosti:
Josef Pleskot — Mulfifunkční aula Gong - rekonverze plynojemu, Dolní Vítkovice
0 comments
add comment

Related articles