Stanovisko k projektu zástavby Formanova náměstí v Praze

Klub Za starou Prahu nesouhlasí s projektem novostavby na nároží Pařížské ulice a náměstí Miloše Formana, jehož podobu zveřejnila média na podzim roku 2020. Projekt čtyřpodlažní budovy na ploše Formanova náměstí narušuje koncepci tohoto prostoru, kterou navrhl tým architekta Karla Filsaka během výstavby hotelu Intercontinental v letech 1968-1974. Záměr tohoto architekta spočíval v tom, vytvořit před reprezentativní západní fasádou této hotelové novostavby piazzettu s kultivovaně upravenou plochou, která by poskytla návštěvníkům Prahy příjemné prostranství pro odpočinek a umožnila by zároveň nerušený pohled jak na kvalitní brutalistickou architekturu samotného hotelu, tak i na kubistické domy od architekta Otakara Novotného v přilehlé ulici Elišky Krásnohorské. Tuto odpočinkovou a vyhlídkovou funkci plní Filsakova piazzetta velmi dobře dodneška. Lidé ji už dlouho vnímají jako regulerní náměstí a její urbanistický statut kvalitního městského prostranství potvrdilo i její pojmenování náměstím Miloše Formana v roce 2018. Klub Za starou Prahu zastává názor, že navržený čtyřpodlažní pavilon nerespektuje architektonické hodnoty tohoto náměstí, škodí jeho funkcím, ba přistupuje k tomuto kvalitnímu městskému prostoru, jako by to byla pouhá proluka, což Klub považuje za velkou urbanistickou i architektonickou chybu. Klub nepokládá za nutné, aby se součástí probíhající obnovy Filsakova hotelu stala tato nevhodná čtyřpodlažní budova.

V Praze 22. 10. 2020

PhDr. Richard Biegel, Ph. D., v. r., místopředseda Klubu Za starou Prahu
PhDr. Kateřina Bečková, v. r., předsedkyně Klubu Za starou Prahu
3 comments
add comment
Subject
Author
Date
Kontextuální inspirace Kotěrou
Vích
25.12.20 12:30
Co je jim do toho?
Josef Brofský
25.12.20 09:48
Pokus o ponauceni
Dr.Lusciniol
26.12.20 10:55
show all comments

Related articles