Revitalizace parku Řehořova - pozvánka na workshop

Source
Nina Ličková
Publisher
Tisková zpráva
14.03.2018 14:45
Czech Republic

Brno

Černovice

Janica Šipulová
Martin Sládek
consequence forma

V polovině dubna se uskuteční workshop studentů vysokých škol architektury a zahradní architektury, kteří se budou po dobu čtyř dní zabývat ideovou studií revitalizace parku Řehořova v Brně-Černovicích a přilehlých veřejných prostor. Očekává se, že mladá tvořivost přinese některé zajímavé nápady a poznatky, kterými by se Černovice mohly nechat inspirovat při revitalizaci parku. Studenti budou při návrhu vycházet ze specifik místa, z územního plánu,  limitů území, požadavků obce, a také požadavků občanů, které se dozví na společné diskusi s místními obyvateli.

Akce se koná pod záštitou městské části Brno-Černovice s podporou a organizací Mgr. Šárky Korkešové, za odborného vedení zástupců ateliéru Consequence forma a Lýdie Šušlíkové.

Více informací >
0 comments
add comment

Related articles