Představení nové knihy Jana Gehla Města pro lidi

Source
Nadace Partnerství
Publisher
Tisková zpráva
30.05.2012 15:00
Jan Gehl

V této přelomové knize objasňuje světově uznávaný dánský architekt Jan Gehl důvody a metody pro utváření „měst pro lidi“. Díky poznatkům ze svého celoživotního výzkumu pomohl Gehl přeměnit prostředí řady měst na celém světě tak, aby je lidé mohli co nejlépe využívat a cítit se v nich skutečně dobře.

S ohledem na měnící se demografické faktory a proměnu životního stylu zdůrazňuje čtyři základní otázky, které je potřeba si pro úspěšné plánování rozvoje měst položit. Vysvětluje, jak vytvářet města, která jsou živá, bezpečná, udržitelná a zdravá. Jan Gehl učí přemýšlet i o tom největším městě ve velmi malém měřítku. Městské prostředí je podle něj nezbytné vnímat všemi pěti smysly a očima chodce, ne řidiče auta. Až příliš často kolem sebe vnímáme, jak byl tento pohled v posledním půlstoletí při plánování opomíjen.

„Jan Gehl poselstvím své knihy apeluje na lidský rozměr městského prostoru. Měřítkem kvality se opět musí stát člověk, ne automobil, jak tomu bylo v posledním půlstoletí. Radnice mnoha světových měst tento trend reflektují a občané i turisté to oceňují. Jan Gehl změnu myšlení dokumentuje po celém světě a vyzývá tím k následování i nás a naše politiky.“
Miroslav Kundrata, ředitel Nadace Partnerství

"V době, kdy Praha i další česká města hledají svůj urbanistický plán, je kniha Jana Gehla nejen inspirativní, ale i potřebná. Na příkladech mnoha měst, bohatě ilustrovaných fotografiemi a plány Jan Gehl formuje město ne pro úzkou skupinu lidí nebo jako inženýrskou či dopravní strukturu, ale jako přirozenou harmonii procházejícího jedince.“
David Vávra, herec a architekt

"Jan Gehl nás svým zasvěceným pohledem a naléhavým tónem dokáže přesvědčit, že města se mohou stát příjemným místem k životu. Až knížku dočtete, pošlete ji svému starostovi!“
Petr Kratochvíl, teoretik architektury

"Příjemný a zároveň ekologicky příznivý život si spojujeme s pobýváním na venkově, blízko přírody, daleko od města. Kniha Jana Gehla nás z tohoto omylu vyvádí. Přesvědčivě, na konkrétních příkladech ukazuje, že promyšleně a citlivě utvářené prostory města představují specifické příležitosti k radostem všedních i svátečních dnů.“
Hana Librová, socioložka a environmentalistkaO autorovi:
JAN GEHL je architektem a bývalým profesorem na Royal Danish Academy of Fine Arts (Královské dánské akademii krásných umění). Patří k zakládajícím partnerům ateliéru Gehl Architects – Urban Quality Consultants a je autorem publikací Life between Buildings(Život mezi budovami), New City Spaces (Nové městské prostory), Public Spaces – Public Lifea New City Life. Jeho projekty pomohly zlepšit městské prostředí například v Kodani, Stockholmu, Rotterdamu, Londýně, Ammánu, Maskatu, Melbourne, Sydney, San Francisku, Seattlu a New Yorku. Stal se čestným členem organizací RIBA, AIA, RAIC and PIA.

Základní informace:
Původní anglické vydání: Cities for People (2010)
Autor: Jan Gehl
Překlad: Karel Blažek, Bronislava Blažková
Počet stran: 282
Odborná korektura: Petr Kratochvíl, Robert Sedlák
Jazyková redakce: Hana Pospíšilová
Druh a pořadí vydání: České vydání - první
Měsíc a rok vydání: květen 2012
Předpokládaná cena: 790,- Kč

Vydavatel a distribuce:
Partnerství, o.p.s. založená Nadací Partnerství
Údolní 33, 602 00 Brno
tel: 515 903 111
www.nadacepartnerstvi.cz
0 comments
add comment

Related articles