Pomník hornictví v Mostě vznikne podle návrhu architekta Klašky

Publisher
ČTK
02.02.2021 18:35
Czech Republic

Most

Most – Pomník hornických tradic a důlních neštěstí v Mostě vznikne podle návrhu Jakuba Klašky. Architekt, který působí mimo jiné v londýnské kanceláři Zaha Hadid Architects, pojal dílo jako monumentální nadzvednutý zářez do terénu, symbolizující dobývání uhlí v krajině. O vítězi výtvarné soutěže informovalo na svém webu město.


Pomník bude stát na jižním okraji náměstí Velké mostecké stávky v centru u kulturního domu Repre. "Jde o prostor, který pro tento počin bude reprezentativní a přidá budoucímu památníku na důležitosti, aby odkaz sdělení připomínky hornických tradic v Mostě působil intenzivně a nepřehlédnutelně a zároveň citlivě," uvedla radnice.

Do otevřené soutěže přišlo 17 návrhů. Z nich vybírala sedmičlenná porota složená ze zástupců města a nezávislých odborníků. "Hlavním hodnotícím kritériem bylo splnění podmínek soutěžního zadání, zejména vztah k tématu, kvalita výtvarně estetického řešení, měřítko a jeho fungování ve veřejném prostoru, proveditelnost návrhu, udržitelnost a dodržení limitu výše nákladů na realizaci vlastního díla (nejvýše 1,8 milionu korun bez DPH)," uvedlo město.

Porota rozhodla o pořadí návrhů na prvních třech místech a udělila předem stanovené ceny za první, druhé a třetí pořadí, ted za 1. místo 90.000 korun, za druhou příčku 60.000 korun a za 3. místo 30.000 korun. Na základě výsledků soutěže bude zadána vítězi veřejná zakázka malého rozsahu na realizaci díla. První tři návrhy si lze prohlédnout na webu města.

S realizací původně počítalo město v září letošního roku. "Odhalení pomníku mělo být součástí městských slavností, které se plánovaly zároveň se setkáním hornických měst. Ale v současnosti nikdo neví, jak to za několik měsíců bude, navíc autor působí v Londýně a cestování je komplikované. Počítáme nicméně, že na podzim bude hotovo," řekla ČTK mluvčí radnice Klára Vydrová.

0 comments
add comment