Po Sametu: Michaela Janečková a Michal Lehečka

Source
Petr Klíma, Pěstuj prostor, z.s.
Publisher
Tisková zpráva
30.10.2019 18:25
Czech Republic

Pilsen

Přednášková série tematizující architekturu, urbanismus a společnost Plzně i celého státu v období „na konci dějin“ pokračuje péčí spolku Pěstuj prostor ve středu 6. listopadu 2019 v někdejším bytě manželů Krausových (jednom z tzv. Loosových interiérů) druhým dílem. Hosty večera zaměřeného na architekturu sídlišť a změny v jejich vnímání či demografické struktuře budou historička architektury Michaela Janečková a antropolog Michal Lehečka.
Michaela Janečková, která se na začátku října v Plzni zúčastnila diskuse po projekci několika dokumentů z cyklu Architektura 80. let, ve své přednášce s názvem Sídliště mezi akcelerací moderny a postmodernou postihne změnu architektonického diskurzu od padesátých do osmdesátých let minulého století – od vědecké akcelerace k nostalgii, humoru a pohádce, a to na příkladu hromadné bytové výstavby. V příspěvku čerpajícím z výsledků výzkumu projektu Paneláci naváže na přednášku stejně tematicky zaměřenou, pronesenou v dubnu 2018 na půdě Uměleckoprůmyslového muzea v Praze.
Michal Lehečka pak v příspěvku Panelová sídliště v ČR. Cesta od kolektivismu k privatismu upozorní, že socialistická modernistická města hrají z hlediska urbanismu postsocialistických zemí a vývoje jejich politik bydlení nesmírně důležitou roli. „Představí také trajektorie proměn panelových sídlišť v posledních přibližně čtyřiceti letech a přiblíží procesy přetváření prvotních myšlenek socialistického modernismu pod vlivem společenských proměn, ekonomické transformace a privatizace po roce 1989, stejně jako proměny struktury obyvatelstva sídlišť a vývoje jejich veřejných prostranství,“ uvádí Petr Klíma z pořádajícího spolku.
Vstupné na akci činí 70,- Kč. Třetí díl série Po Sametu: architektura Plzně „na konci dějin“ se uskuteční v úterý 19. listopadu 2019 od 18 hodin v univerzitní kavárně Družba v Sedláčkově 19 v Plzni. S přednáškami o špatné pověsti sídlišť, představách o ideálním bydlení po roce 1989 a důvodech upřednostňování rodinných domů vystoupí historik architektury Hubert Guzik a socioložka Barbora Vacková.
Cyklus připravuje spolek Pěstuj prostor za podpory města Plzně, Ministerstva kultury ČR, Státního fondu kultury ČR a Nadace české architektury. Chce jím podporovat a rozvíjet zájem místní odborné i širší veřejnosti o architekturu a vystavěné i krajinné prostředí města.

Mgr. Ing. arch. Michaela Janečková
Historička architektury, doktorandka na UMPRUM. Profesně se věnuje poválečné architektuře. Pracovala pro Centrum pro středoevropskou architekturu (CCEA), v současné době vyučuje na UMPRUM a na Univerzitě Karlově v Praze v programu CIEE. Přednášela také na ARCHIP (Architectural Institute in Prague). V letech 2013–2017 se podílela na grantovém projektu Paneláci (Panelová sídliště v České republice jako součást městského životního prostředí: Zhodnocení a prezentace jejich obytného potenciálu).

Mgr. Michal Lehečka
Urbánní antropolog. V současnosti je vedoucím Laboratoře udržitelného urbanismu (LAB) ve spolku AutoMat. Souběžně působí – mimo spolku aplikovaného výzkumu Anthropictures – jako výzkumný pracovník na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze. Jeho hlavními profesními tématy jsou panelová sídliště, veřejný prostor a jeho komodifikace, politiky bydlení, gentrifikace, vymístění a městská infrastruktura.

Facebooková událost >
0 comments
add comment

Related articles