Návrh stavebního zákona by měl být stažen, říká rada pro památky

Publisher
ČTK
19.12.2019 16:00
Czech Republic

Prague

Praha - Návrh stavebního zákona je podle odborníků na kulturní dědictví natolik špatný, že jej nelze dílčími připomínkami zlepšit, a měl by být stažen. Ve svém memorandu se na tom shodl Český národní komitét Mezinárodní rady pro památky a sídla (ICOMOS), který podobu zákona kritizuje dlouhodobě. Návrh zákona rezignoval na ochranu veřejných zájmů v ochraně kulturního a přírodního bohatství a dává přednost jednostranným zájmům stavební lobby, zastoupené zpracovatelem zákona, tedy Hospodářskou komorou, uvádí se v memorandu, které má ČTK k dispozici. Podle ministerstva pro místní rozvoj (MMR) zůstane ochrana památek i veřejných zájmů zachována a panika je zbytečná.


Také další odborníci na památkovou péči a kulturní dědictví ale návrh zákona kritizují a mluví o smrti památkové péče v Česku. Ke kritikům patří přední osobnosti z akademické sféry, ale i vysocí úředníci ministerstva kultury. "Nový stavební zákon svou konstrukcí rozhodovacích kompetencí zcela ignoruje celou oblast péče o památky," uvádí rada. Podle ICOMOS i MK je návrh zákona v rozporu s platnými českými zákony i s povinností respektovat mezinárodní úmluvy, kterými český stát potvrdil zodpovědnost zachovat kulturní odkaz minulých epoch.

K nejkritizovanějším částem zákona patří zavedení fikce souhlasu ve stavebním řízení, tedy pokud se příslušný úřad nevyjádří do 30 dnů, bude platit takzvaná fikce souhlasu a stavba bude povolena. V této lhůtě však není podle odborníků možné zpracovat vyjádření u větších staveb nebo projektů zasahujících do památkově chráněných území. Zrušení závazných stanovisek (památkářů) a podřízení památkové péče rozhodování stavebního úřadu podle nich ukončí nezávislou činnost orgánů památkové péče.

Podle mluvčího MMR Viléma Frčka je ochrana památek předmětem zákona o památkové péči. "Předmětem stavebního zákona je mimo jiné regulace umisťování, povolování a odstraňování staveb. Oba předpisy jsou součástí právního řádu, a proto spolu musí korespondovat. V novém stavebním zákoně jsou památkově chráněné objekty řešeny speciálně, a to v souladu s platným zákonem o státní památkové péči," sdělil Frček ČTK.

Cílem nového stavebního zákona je podle něj zrychlení povolování staveb. Jak dále uvedl, památkáři jsou při povolování dotčeným orgánem, proto na ně dopadá jednotná úprava vyjádřit se k záměru do 30 dní a bude na ně také dopadat fikce závazného stanoviska. "Tato fikce je již součástí vládního návrhu novely dnes platného stavebního zákona a nový návrh stavebního zákona tento institut pouze přejímá," doplnil Frček.

Paragrafované znění zákona je v připomínkovém řízení, které po čtyřech týdnech skončí 23. prosince. ICOMOS kritizuje i podle něj nepřiměřeně krátký čas určený na připomínky.

ICOMOS dnes uvedl, že je nezbytné, aby byl zákon nově zpracován, a to nikoliv Hospodářskou komorou, ale ministerstvem pro místní rozvoj. "Ve spolupráci s odborně relevantními subjekty, v souladu s legislativními pravidly vlády, ústavním pořádkem a mezinárodními závazky ČR tak, aby byla garantována ochrana památkového bohatství pro další generace," uvedl ICOMOS.
0 comments
add comment

Related articles