Ministerstvo: Připravujeme transparentnější systém grantů

Source
Markéta Horešovská
Publisher
ČTK
30.11.2006 23:10
Czech Republic

Prague

Praha - Ministerstvo kultury se vrací ke způsobu grantového řízení, které vzniklo během působení někdejšího šéfa úřadu Pavla Dostála. "Nové vedení tento systém doplnilo transparentnějšími pravidly v užší spolupráci s  odbornou veřejností," řekl ČTK ředitel sekretariátu ministra Milan Kupka. Ministr Martin Štěpánek podepsal v pondělí nový statut komisí pro výběrová dotační řízení. Grantové komise pracující několik let přitom Štěpánkův předchůdce Vítězslav Jandák zrušil a měl v úmyslu zřídit kolegia ministra, která by rozhodovala o výši jednotlivých dotací.

    Peníze na grantové řízení jdou v rámci rozpočtu ministerstva kultury přes program Kulturní aktivity. Na ministerstvu kultury je tento jediným a klíčovým pro financování nestátních kulturních aktivit. Podle odhadů Rady uměleckých obcí a Iniciativy pro kulturu, které se loni angažovaly při jednáních o státním rozpočtu, chybí již několik let na tento program 300 milionů korun ročně. Loni byl navýšen o sto milionů korun teprve po dlouhých protestech části umělecké obce a intervenci dvou poslanců ve sněmovně při projednávání rozpočtu.
    Přestože je program Kulturní aktivity jediným programem na podporu nestátních subjektů, léta z něj peníze dostávají i příspěvkové organizace ministerstva nad rámec svých standardních příjmů. Z tohoto rozpočtu dostávají příspěvky třeba Pražské quadrienále či Benátské bienále, ukrajuje se pro rezervu ministra a pro další projekty, které neprocházejí výběrovým řízením, ale dostávají podporu přímo.
    Jen několik milionů z Kulturních aktivit pak dostávají i festivaly z různých oborů - v roce 2005 například v částce 12 milionů korun bylo zahrnuto 79 akcí v celé ČR. Snahou kritiků systému bylo proto také vyčlenit zavedené mezinárodní festivaly z  grantového řízení a podporovat je zvlášť. "Významné mezinárodní festivaly považuje resort kultury za svou prioritu, a navrhuje proto jejich podporu v  rámci projednávání státního rozpočtu v Poslanecké sněmovně. Podle výsledku stanoví další postup ve věci jejich podpory," řekl ČTK Kupka.
    Návrh na rozpočet ministerstva kultury pro příští rok původně počítal s částkou 6,6 miliardy korun, která zdánlivě vypadá vyšší než letošních 6,3 miliardy korun. Pokud se od této částky ale odečte 1,2 miliardy korun na výdaje církvím a přibližně 600 milionů, které má ministerstvo slíbeno z rušeného Fondu národního majetku, jsou výdaje státního rozpočtu na kulturu pro příští rok 4,8 miliardy korun. Peníze jsou celkově podobné rozpočtu letošnímu, ale rozdíl je v tom, že návrh výrazně upřednostňuje podporu příspěvkových organizací, navyšuje výdaje ministerstva, ale na druhé straně krátí třeba památkové programy či právě kapitolu Kulturní aktivity. Pro tu návrh počítal s 221 miliony namísto letošních 434 milionů korun. Podle Iniciativy pro kulturu by takový návrh grantové systémy v podstatě zlikvidoval.
    V září vláda přidala rozpočtu ministerstva kultury 500 milionů. Není ale zatím zřejmé, kam přesně toto navýšení bude směřovat. Ministerstvo nyní chce, aby se rozpočet zvýšil o 80 milionů korun na zmíněnou podporu významných uměleckých festivalů. Náměstek Adolf Toman, do jehož gesce grantová řízení spadají, prosazuje navýšení kapitoly Kulturní aktivity o  95 milionů korun právě s ohledem na - i podle něj - hluboce podfinancovaná grantová řízení. Konečná podoba však záleží na projednávání rozpočtu v  parlamentu.
0 comments
add comment