Kraj přispěje na opravy zámků v Kácově, Skrýšově či Osečanech

Publisher
ČTK
04.08.2020 20:55

Praha - Středočeský kraj přispěje na opravy zámků v Kácově, Skrýšově či Osečanech i na obnovu dalších památek vhodných pro společenské využití. Sedm úspěšných projektů si rozdělí 30 milionů korun, poskytnutí dotací v pondělí schválili krajští zastupitelé, informovala ČTK Helena Frintová z krajského úřadu.


Nejvíce peněz, téměř 5,9 milionu korun, půjde na obnovu střechy a krovu zámku v Osečanech na Příbramsku, který si pořídil bývalý předseda Strany zelených Matěj Stropnický s partnerem Danielem Krejčíkem. Úspěšná byla i žádost herce Karla Rodena, který získal zhruba 5,5 milionu korun na restaurování výmalby interiéru a obnovu podlah na zámku Skrýšov na Příbramsku.

Zastupitelé vyhověli i Jaroslavu Kubíčkovi, jenž žádal o 4,7 milionu korun na opravu přízemí jižního křídla zámku v Kácově na Kutnohorsku. Renesančně-barokní památku původně spravoval městys, před časem ji ale prodal soukromníkovi, protože neměl na opravy.

Římskokatolická farnost - děkanství Mnichovo Hradiště na Mladoboleslavsku obdrží přes milion korun na rekonstrukci pilířové stodoly a obec Dobrovice na Mladoboleslavsku 5,6 milionu na obnovu fary. Úspěšné byly i obce Zvěstov na Benešovsku a Hvožďany na Příbramsku s žádostmi o peníze na opravy zvěstovského zámku a hvoždanského špejcharu. Dostanou na to 5,6, respektive 1,6 milionu korun.

Uchazeči mohli podávat žádosti od 17. do 24. února. Dotaci může kraj poskytnout na obnovu památky zapsané v ústředním seznamu kulturních památek České republiky. Musí splňovat alespoň některá z kritérií, například využití objektu pro spolkový a společenský život regionu, dopravní dostupnost památky pro nejširší veřejnost, vícezdrojové financování, naléhavost opravy nebo připravenost akce obnovy. Žadatelem musí být vlastník nemovité kulturní památky, která je na území Středočeského kraje.

V roce 2018 bylo úspěšných 15 projektů v hodnotě 27 milionů korun a loni 17 v celkové hodnotě 40 milionů Kč.
0 comments
add comment