Havlíčkobrodský kostel potřebuje opravu za 6 milionů

Publisher
ČTK
24.09.2018 09:55
Czech Republic

Havlíčkův Brod


Havlíčkův Brod - Havlíčkobrodský kostel svaté Kateřiny s gotickými základy potřebuje opravu asi za šest milionů korun. Jeho technický stav, zejména střechy, je podle faráře Oldřicha Kučery velmi špatný. Kostel je zařazený v Programu záchrany architektonického dědictví ministerstva kultury. Peníze na jeho opravu se veřejnou sbírkou snaží získat i spolek Epigram. Město Havlíčkův Brod se rozhodlo přispět na opravu milionem korun.

"Třinácti zastupitelům, kteří opravu podpořili, patří velký dík. Technický stav kostela je špatný a nevyhovující. Střecha je na mnoha místech děravá, krov prohnilý a nesplňující žádné normy a napadený dřevomorkou,"
řekl Kučera.

Kostel je podle něho vyklizený a už se podařilo provizorně opravit schodiště. Bohoslužby se v něm konají jednou týdne, kulturní program v něm organizuje spolek Epigram, který veřejnou sbírku na jeho opravu založil v prosinci 2017. Veřejnost už na ni přispěla přes 140.000 korun. Z ministerstva kultury se pro letošní rok podařilo získat 390.000 korun.

Farnost Havlíčkův Brod spravuje kromě kostela svaté Kateřiny ještě kostel Panny Marie Nanebevzaté, kostel svatého Vojtěcha, kostel Nejsvětější Trojice s kaplí svatého Kříže a budovu fary v Havlíčkově Brodě a další okolní farnosti Šlapanov, Pohled a Skuhrov.

Kostel sv. Kateřiny se v písemných pramenech poprvé připomíná na začátku 14. století, ale je zřejmě starší. Stál u jediného mostu přes řeku Sázavu za hradbami města stejně jako špitál založený v polovině 13. století. V roce 1422 ho pobořili husité. Byl obnovený, ale v 17. století několikrát vyhořel, následně ho poškodila povodeň. Znovu se ho podařilo vybudovat v roce 1728. V interiéru se dochovaly sochy svatého Šebestiána a Rocha, oltář ze 17. století a obraz Kateřiny Alexandrijské z 18. století.
0 comments
add comment

Related articles