Dřevěné pavilony Yogapoint pro praktikování jógy v přírodě od KLAR

Source
KLAR
Publisher
Tisková zpráva
24.11.2021 20:15
"Cílem budování Yogapointů bylo zatraktivnit veřejný prostor v našem kraji v souladu s přírodou a zároveň motivovat lidi ke zdravějšímu životnímu stylu, k pobytu a relaxaci v přírodě. Yogapointy je možné využít ke cvičení jógy, jak už samotný název vypovídá, ale také k relaxaci, protáhnutí těla po náročné fyzické aktivitě nebo jen pro vychutnání si pohledů do okolní krajiny.

Moravskoslezský kraj si ve své strategii rozvoje kraje klade za cíl posilovat atraktivitu území, Yogapointy jsou tak jedním z prostředků naplňování tohoto strategického cíle. Při zadání pro nás byla klíčová slova jako soulad s přírodou, lehkost, dostupnost a funkčnost. To vše se podařilo napl- nit." (Jan Krkoška, MBA – náměstek hejtmana kraje)

Zadáním bylo navrhnout univerzální objekt, který bude umisťován v krajině, bude jedinečný, konstrukčně jedno- duchý a umožní využívání i za nepřízně počasí. Vytvořit lehkou strukturu, která poskytne plochu pro cvičení jógy či pro jiný způsob cvičení a relaxace.

Při tvorbě konceptu pro nás byly podstatné základní elementy, kterými je možné jógu jako takovou popsat. Náš návrh se tedy snaží reflektovat stabilitu, lehkost, jednoduchost a svým materiálovým pojetím také určitou sounáležitost s přírodou. Cílem bylo navrhnout drobný objekt, který se bude jako prefabrikát osazovat na různých místech, ať už v městském prostředí, v rekreačních oblastech či v úplně volné přírodní krajině.

Naší odpovědí je malý pavilon s velmi racionální konstrukcí, který nabídne prostor pro dvě cvičící osoby. Svým mate- riálovým a konstrukčním pojetím odkazuje na řemeslnou práci se dřevem, tak typickou pro oblast Beskyd a Jeseníků. Na čtvercové platformě stojí čtyři stabilní sloupy nesoucí rošt z fošen. Dřevěná plocha slouží jako pohodlná podložka. Symetricky rozmístěné sloupy svým tvarem navozují jistou lehkost až křehkost, přesto vnášejí do objektu stabilitu a spolehlivě nesou střešní rošt. Ten zde plní funkci stínění, možné je navíc překrytí lehkou transparentní krytinou. Návrh počítá s dvěma variantami velikostí, přičemž ta větší pojme až 6 jogínů.

Materiály
Nosnou konstrukci střechy tvoří rošt ze stínících lamel. Tyto lamely jsou na sebe kolmé a jsou vynášeny hlavním vodorovným ocelovým roštem tvořeným dvojicí uzavřených dutých hranatých profilů typu jackel. Ocelový rošt je vynášen čtveřicí dřevěných sloupů proměnného čtvercového průřezu. Sloupy společně s ocelovým roštem zajišťují stabilitu přístřešků. Sloupy jsou nejširší ve středu a ke krajům se zužují. Přechod sloupů a ocelového rámu je zabezpečen pomocí kalichů kopírujících tvar sloupů. Sloupy jsou přesně vyfrézovány a vlepeny do kalichu tak, aby se vytvořil těsný spoj. Vlepení zabezpečí pevné spojení a také brání vnikání vlhkosti do kontaktní plochy mezi ocelový kalich a dřevěnou hmotu sloupu. Sloupy jsou ukotveny pomocí ocelové patky s kalichem do železobetonových patek. Patky jsou kotveny pomocí šroubů systému HILTI HIT-V M16 (8.8) lepených na lepidlo HIT-HY 200 do betonu. Podlaha přístřešků je tvořená dřevěnými hranoly a prkny uloženými na roznášecí betonové dlaždice. Založení přístřešků je navrženo jako plošné na základových patkách čtvercového půdorysu (větší objekt 1,1 × 1,1 × 0,8 m, menší objekt 0,8 × 0,8 × 0,8 m).Autor:
KLAR | Ing. arch. Václav Kocián, MArch. Zdeněk Liška
Statika: Ing. Tomáš Kocich
Realizace: Ing. Michal Vajtr
Fotografie: BoysPlayNice
Umístění projektu: Malá Morávka, Karviná - Lázně Darkov, Ostrava - Landek Park, Frýdek Místek - přehrada Olešná, Trojanovice

Rok projektu: 2019
Rok dokončení: 2021
0 comments
add comment