Do roku 2015 musí mít Plzeň nový územní plán

Source
Václav Prokš
Publisher
ČTK
06.12.2010 19:55
Czech Republic

Pilsen

Plzeň - Do konce roku 2015 musí mít Plzeň nový územní plán. Vyplývá to z nového stavebního zákona, který stanovuje obcím s územními plány schválenými před lednem 2007 povinnost je upravit. Náměty, k nimž by mělo být přihlédnuto, musejí občané a organizace podat nejpozději do 31. ledna 2011, řekla ČTK mluvčí magistrátu Zdeňka Kubalová.
    "Plzeň má územní plán od podzimu 1995. Pravidelně tento dokument formou změn každé dva roky aktualizujeme. Nyní nastává proces revize, který zohlední změny stavebního zákona a zároveň zapracuje podněty na změny, které vzejdou od občanů i  organizací," uvedl Jiří Balihar ze stavebně správního odboru magistrátu. Aby mohl odbor k námětům přihlédnout, musím je mít k dispozici na předepsaném formuláři konce ledna 2011.
    Územní plán města Plzně je dokument, který v  souladu se základní urbanistickou koncepcí města, systémem dopravy, technické infrastruktury a ekologické stability reaguje na aktuální společensko-ekonomické podmínky, vlastnické vztahy a další faktory. Člení území města na teritoria a plochy a určuje možnosti jejich funkčního využití. Ty jsou definovány v  regulativech pro příslušný typ území a plochu. "Pro každý pozemek v Plzni je tedy možné definovat základní možnosti jeho využití," uvedla mluvčí. Aktuální verze územního plánu, který má textovou a grafickou část, je účinná od 1. listopadu letošního roku.
0 comments
add comment

Related articles