Do našich škol a zaměstnání na kole

Source
Brno na Kole, o.s.
Publisher
Tisková zpráva
23.09.2011 08:55
„Do našich škol a zaměstnání chceme denně jezdit – na kole a bezpečně. Dovolte nám to!“
To vzkazuje brněnská cyklistická veřejnost. Její téměř dvě stě padesát reprezentantů projelo ve středu 22. září 2011 odpoledne ulicemi Brna.  Šlo o Velkou cyklojízdu, kterou již tradičně pořádá nejen nyní na podzim, při příležitosti Mezinárodního dne bez aut a Evropského týdne mobility, ale také na jaře občanské sdružení Brno na kole.
 
Foto: Lukáš Černý
Kolona cyklistů, která po 17. hodině vyrazila z Moravského náměstí, projela nejprve čerstvě opravenou ulicí Joštova. Zde měl být podle Generelu cyklistické dopravy schváleného Radou města Brna na podzim loňského roku vyznačen cyklokoridor. Joštova je kompletně opravena, avšak na cyklokoridor se tu zapomnělo. Místo toho je tady umístěna značka Zákaz vjezdu všem vozidlům, cyklisty nevyjímaje. Cyklojízda dále projela ulicemi Husova a Starobrněnská. Přes Zelný trh a po ulici Masarykova dojela až na náměstí Svobody. Přitom střed města je právě cyklistům každý den od 9. do 17. hodiny uzavřen. Ten, kdo má tedy zaměstnání v této lokalitě musí denně kolo do práce „tlačit“, anebo počítat s tím, že porušuje v očích brněnské policie dopravní předpisy. Brno se totiž bohužel doposud nepřipojilo k dobré praxi řady jiných měst, jako je např. Praha, Olomouc, Hradec Králové či České Budějovice, kde je cyklistům průjezd pěší zónou umožněn bez jakéhokoli časového omezení. Při průjezdu ulicí Kounicovou cyklisty zastavila Policie ČR, aby účastníky upozornila, že porušují dopravní předpisy. Cyklisté poté pokračovali dál – Kotlářskou a Lidickou zpět na Moravské náměstí. Sem se vzápětí sjelo se zapnutým majákem postupně osm automobilů Policie ČR. Její zástupci začali účastníky cyklojízdy natáčet a posléze i legitimovat. Mezitím přijeli zástupci brněnského tisku a České televize. Po několika desítkách minut pak policisté bez jakéhokoli vysvětlení odjeli.
 
Důvodem, proč jsou cyklojízdy pořádané, je veřejné podpoření myšlenky, aby Brno bylo přívětivé k pěším a k těm, kteří využívají kolo jako dopravní prostředek. „Nejde o to jen protestovat, ale také ukázat veřejnosti a politikům, že lidé se na kole ve městě přepravují a že je proto třeba zajistit jim dobré podmínky pro bezpečnou jízdu na kole.“ říká Martin Špaček, člen občanského sdružení Brno na kole.  A pokud se při konání cyklojízd poruší dopravní předpis – nejčastěji se jedná o průjezd na červenou – děje se tomu tak z důvodu délky cyklistického peletonu a obav, aby se mezi jednotlivé cyklisty nedostalo auto a neohrozilo je,“ vysvětluje dál Špaček.
 
Pořadatelé i účastníci cyklojízd usilují o minimální porušování dopravních předpisů, bohužel k němu dochází. Skutečnost je nicméně taková, že brněnské ulice nejsou pro lidi na kolech dostatečně bezpečné. Cyklisté dosud nejsou v očích většiny místních politiků vnímáni jako významná složka dopravy. Ačkoli byl před rokem schválen již zmiňovaný Generel cyklistické dopravy, jeho realizace, stejně jako předvolební „pro-cyklistické“ sliby brněnských politiků, selhává.  Občanské sdružení Brno na kole se pořádáním cyklojízd snaží vyjádřit občanskou nespokojenost řady Brňanů s vážnými nedostatky v koncepci dopravní politiky města a je připraveno tyto nedostatky spolu s městem Brnem, všemi institucemi jeho správy a Policií ČR i Městskou policií řešit. Pokud se nezmění postoj a přístup řady politiků, kteří nerozlišují ve své terminologii mezi rekreační cyklostezkou a dopravním opatřením v podobě vyhrazeného pruhu po cyklisty, podmínky cyklistů v Brně, druhém největším městě České republiky, budou i nadále v porovnání s jinými, paradoxně mnohem menšími českými městy, v tak zoufalém stavu jako nyní. Nespokojenost řady občanů tak nezmizí a bude narůstat. Do té doby nebudou brněnské cyklojízdy „radostnou oslavou volného pohybu po městě“, ale bohužel v prvé řadě vyjádřením nesouhlasu s nedořešenou cyklistickou koncepcí města a podivením se nad tím, proč politická reprezentace Magistrátu města Brna neplní své předvolební sliby.

Více informací >

Za o. s. Brno na Kole: Mgr. Martin Špaček, Josef Patočka
0 comments
add comment