Brno bude mít vlastní stavební předpisy, zpřesní požadavky na výstavbu

Publisher
ČTK
10.05.2023 23:30
Czech Republic

Brno

Brno – Kancelář architekta města začíná pracovat na takzvaných Brněnských stavebních předpisech, jejichž vytvoření umožní nový stavební zákon. Předpisy zohlední charakter města a stanoví přesnější standardy a požadavky než celostátní směrnice, při práci pomohou třeba projektantům. Platit by mohly od července příštího roku, řekl dnes novinářům radní pro územní plánování a rozvoj Petr Bořecký (ANO).


"Stavební předpisy jsou vždy specifické a potřebné pro konkrétní město, protože jsou něco mezi stavebním zákonem a územním plánem. Zpřesňují některé konkrétní požadavky města jak na výstavbu, tak na veřejné prostranství," uvedl Bořecký. Předpisy podle něj budou specifikovat například to, jak vysadit uliční stromořadí.

Brněnské stavební předpisy budou autoři projednávat s dotčenými odbory, městskými firmami, zástupci městských částí a stavebních úřadů i s odbornou veřejností, tedy architekty a investory. Hotové by měly být do července příštího roku. Vzhledem k tomu, že zatím není známá podoba celostátní prováděcí vyhlášky k novému stavebnímu zákonu, se kterou bude třeba koordinovat znění městských stavebních předpisů, je harmonogram zatím předběžný.

Předpisy budou ctít stejné principy jako připravovaný nový územní plán, řekl Bořecký. K těm patří důraz na kvalitu veřejných prostranství, zachování a vytváření polyfunkčního městského prostředí nebo zadržování a vsakování dešťových vod. Dokument má také nastavit podmínky pro rozvoj území města v souladu s trendy udržitelného rozvoje či nízkými nároky na dopravní a technickou infrastrukturu. Znění předpisů budou brněnští odborníci koordinovat s kolegy z Prahy a Ostravy, aby předešli roztříštěnosti a nepřehlednosti regulace ve velkých městech.
0 comments
add comment

Related articles