ARCHIP - Summer school 2020

Vylaď svoji čekárnu

Source
ARCHIP
Publisher
Tisková zpráva
25.06.2020 17:45
Czech Republic

Prague

Jerry Koza
Jakub Kopecký

Letní škola Vylaď svoji čekárnu bude na rozdíl od předešlých ročníků letních škol v češtině a nabídne účastníkům také distanční formu výuky. Tématem, kterému se účastníci pod vedením zkušených architektů Jerryho Kozy a Jakuba Kopeckého budou věnovat, je propojení architektury a zdraví. Na konkrétním příkladu čekárny Všeobecné fakultní nemocnice v Praze si účastníci vyzkouší možnost vylepšení těchto často opomíjených prostor.

27. července – 7. srpna 2020

Letní škola „Vylaď svoji čekárnu“ spojuje téma architektury s tématem zdraví, jež je obzvláště tento rok zásadní. Její organizátoři – architekti Jerry Koza a Jakub Kopecký – si vybrali poměrně neprobádané podtéma čekáren – často opomenutých míst, kde se svět zdravotníků setkává se světem nás, pacientů. V rámci letní školy navrhnou účastníci reálnou čekárnu, a promění tak zapomenuté a mnohdy nevlídné prostory k lepšímu.

Součástí letní školy bude také několik přednášek inspirativních popularizátorů obou propojených témat, mimo jiné lékaře Tomáše Šebka či A1 Architects, a exkurze do zajímavých zdravotnických zařízení (Klinika Dr. Pírka v Mladé Boleslavi nebo Muzeum hygieny v Drážďanech). Finálním výstupem dvoutýdenní letní školy bude projekt přestavby konkrétní čekárny ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze společně s manuálem pro další zainteresovaná zdravotnická zařízení, která by ráda své čekárny taktéž proměnila. Finální projekt by měl být realizován na základě příspěvkové kampaně na platformě Donio.cz.

Vedoucí letní školy – architekti Jakub Kopecký a Jerry Koza.

Letní školu povedou architekti a učitelé na ARCHIPu Jerry Koza a Jakub Kopecký. Jerry Koza je mimo jiné známý pro svůj návrh jedinečného křesla Kotrmelec, jež bylo zařazeno mezi 100 ikon českého designu za posledních 100 let. Je také spoluzakladatelem Atelieru SAD, který se zaměřuje na mezioborovou práci na architektonických projektech všech měřítek a typologií. Jakub Kopecký v roce 2017 úspěšně dokončil magisterské studium na Fakultě umění a architektury TU v Liberci. Bakalářský titul obdržel na ČVUT v Praze. Jakub Kopecký má bohaté zahraniční zkušnosti, na ARCHIPu vede společně s architektem Jaroslavem Wertigem jeden z ateliérů.

Více informací >
0 comments
add comment

Related articles