Museum Jeana Cocteau v Menton od Rudy Ricciotti

Publisher
Petr Šmídek
13.11.2011 11:15
Rudy Ricciotti

Na počátku letošního října bylo v městě Menton na francouzsko-italské hranici otevřeno muzeum Jeana Cocteau. Objekt se nachází na pobřežní promenádě poblíž starého muzea Jeana Cocteau, které si tento francouzský umělec navrhl ještě za svého života. Autorem nového muzea, které financoval americký sběratel a mecenáš Severin Wunderman, je francouzský architekt Rudy Ricciotti.
Menton je prvním městem Francouzské riviéry. V úkrytu hor zde bydlí necelých třicet tisíc obyvatel. Již osm desetiletí se zde konají slavné citronové slavnosti a Jean Cocteau zde pravidelně pobýval od roku 1955. Mezi okruh přátel Jeana Cocteau m.j. patřili francouzský spisovatel Marcel Proust, malíř Pablo Picasso, herec Charlie Chaplin či zpěvačka Edith Piaf.
S návrhem muzea, které se v mnohém blíží sochařské plastice, zvítězil Rudy Ricciotti před třemi lety v mezinárodní soutěži. Obvodové stěny objektu z pohledového betonu jsou rozřezány a připomínají 'plameny ohně'. Střecha pak připomíná abstraktní obraz, jehož rozeklané linie jsou nejvíce patrné v noci, kdy 'plameny' naplno rozhoří. Přechod z venku dovnitř je v maximální míře inscenován. Obvodová pasáž pracuje s kontrasty světla a stínu, jasu a tmy, černé a bílé. Do jisté míry se jedná o moderní interpretaci antické kolonády s poněkud odlišnými sloupy. Celoskleněný druhý plášť zrcadlí 'betonové plameny', vytváří zdání symetrie, čímž se odkazuje na původní tvorbu Jeana Cocteau. Uvnitř muzeum nabízí přes 2700m² výstavních ploch rozdělených systémem posuvných stěn. Celkové náklady dosáhly 14 milionů euro.
0 comments
add comment

Related articles