Foster + Partners představili projekt Hermitage Plaza v Paříži

Source
Foster + Partners
Publisher
Martin Rosa
12.03.2009 12:55
Lord Norman Foster

Foster + Partners představili právě probíhajícím realitním veletrhu v Cannes projekt centra Hermitage Plaza, které by mělo vzniknout na východ od pařížského La Défense, v Courbevoie. Jeho součástí budou i dvě 323 metrů vysoké věže - nejvyšší polyfunkční budovy v západní Evropě - obsahující hotel, lázně, byty s panoramatickými výhledy, kanceláře a obchody v parteru. Realizace by měla pribíhat od roku 2010 do konce 2014.

Věže trojúhelníkového půdorysu vymezují veřejné náměstí. S rostoucí výškou se věže jakoby natáčejí, aby byly umožněny nerušené výhledy na Paříž. V průběhu dne se na zprohýbané skleněné fasádě budou měnit odrazy slunečních paprsků. Fasáda byla navržena s ohledem na stínění a obsahuje ventilační otvory pro přívod čerstvého vzduchu do interiéru. Diagonální nosná struktura je nejen velmi efektivní, ale rovněž zdůrazňuje elegantní proporce staveb.
V centru Hermitage Plaza dále bude administrativní budova připomínající krystal a dvě stavby pro galerii a konferenční sál. Náměstí, které vznikne přenesením současné rušné silnice do podzemí, se bude svažovat směrem k Seině a po obvodu se budou nacházet kavárny a restaurace.
0 comments
add comment

Related articles