Výstava Young Architect Award ve Valašském Meziříčí

Source
Adéla Maćkowiaková, Kulturní zařízení města Valašské Meziříčí
Publisher
Tisková zpráva
07.03.2017 19:00
Od 8. března 2017 bude v MaGC k vidění výstava mladých talentovaných architektů.
Soutěž mladých talentů Young Architect Award dává šanci studentům a začínajícím architektům do 33 let ukázat své nadání. Účelem je zapojit autory do tvorby kvalitního veřejného prostoru, přiblížit architekturu široké veřejnosti a v neposlední řadě podpořit veřejnou diskusi o architektuře.
Téma ročníku 2016 znělo Architektura mimo čas. Odborná porota hodnotila práce dle kvality architektonického/urbanistického řešení, výběru místa, koncepčnosti a kontextuálnosti řešení, přínosu pro kvalitu životního prostředí, šetrnosti a chytrosti návrhu, novátorství a originality práce.
dborná porota pracovala pod vedením předsedy poroty Zdeňka Fránka, děkana FUA TU v Liberci, Fránek Architects, ve složení: Petr Hájek, Petr Hájek Architekti, Jakub Fišer, Aulík Fišer architekti, Jana Hlavová a Josef Pechar, Nadace „Nadání J., M. a Z. Hlávkových“.
„Studenti a mladí architekti neváhali strávit mnoho času na předvedení vlastní vize o svém pohledu na vyhlášené téma. Letošní ročník bylo vypsáno téma ideové, které dle názoru poroty je obzvlášť v dnešní době hledání identity české architektury velmi aktuální. Uvědomění si tohoto problému probíhalo na pozadí zkušeností mladých architektů s mezinárodním kontextem. Porota byla překvapena nevelkým množstvím nápaditých řešení, avšak ta, která porota hodnotila mezi nejlepšími, stála za to. Potvrdilo se tím, že opravdový talent není nic běžného a kdo se takto projeví, měl by dostávat další šance,“ říká předseda poroty Zdeněk Fránek.
V rámci vyhlášení výsledků soutěže, které proběhlo v září 2016 v Praze byla rovněž zahájena putovná výstava nominovaných návrhů, která bude prezentována i v Muzejním a galerijním centru.
Výstava je instalována ve 2. patře MaGC a potrvá do 23. dubna 2017.

Více informací >
0 comments
add comment

Related articles