Výstava: Sedm cest architekta Osvalda Polívky (1859-1931)

Source
UPM
Publisher
Tisková zpráva
07.08.2014 21:40
Osvald Polívka

Výstava v Galerii české spořitelny v Rytířské 29, Praha 1
Termín 3. 7. – 28. 9. 2014, otevřeno denně 10-18 hodin, vstup volný


Výstava konaná u příležitosti 120. výročí otevření nové budovy Městské spořitelny pražské podává základní přehled díla jednoho z jejích autorů; Osvalda Polívky (1859-1931) pozoruhodného tvůrce značného množství pražských reprezentačních, obchodních a činžovních domů dvou desetiletí přelomu 19. s 20. století. Palác Městské spořitelny Pražské vybudovaný dle Wiehlových a Polívkových plánů v l. 1891-1894 stál na počátku oslnivé Polívkovy kariéry. Jako žák Josefa Zítka z pražské německé techniky, praktikant u Achilla Wolfa, citlivý a vnímavý pozorovatel uměleckých směrů i technických a konstrukčních novinek získal pevnou základnu pro všestrannou tvorbu, která se vyznačovala důrazem na kontext, umělecký cit, fantazii, bravurní práci s půdorysy a bohatou uměleckou výzdobou budov.

Výstava fotografií Věroslava Škrabánka zachycuje výběr nejdůležitějších staveb bohatého spektra Polívkových realizací. Ukazuje rodinné zázemí a způsob architektovy práce na dosud nezveřejněné dokumentaci z jeho osobního archívu. Polívkova umělecká tvorba nalezla výraz nejen v tradicionalistických formách neorenesančních a nebarokních bank a pojišťoven, ale paralelně se rozvinula do osobité formy bohatě dekorované secese obchodních a kancelářských domů, zatímco v obytné architektuře používá rejstřík od romantismu až po moderní racionální formy. Pro jeho stavby je vesměs charakteristická řada pohádkových a vegetativních motivů, které spolu s plastickou a malířskou výzdobou přinesly do městského prostředí novou barevnost.

Výstižnou představu o Polívkově pestrém výrazovém rejstříku, řemeslném citu a fantazii poskytují nejen fasády známých pražských staveb jako je Palác U Nováků, Pojišťovna Praha či Nakladatelství Topič, ale i elegantní a náročně zpracované interiéry Městské spořitelny v Rytířské, Zemské banky Na Příkopech, Městské pojišťovny na Staroměstském náměstí či Vzájemné pojišťovny ve Spálené a především kavárna, restaurace a salónky Obecního domu.

Vedle oficiální podoby předního pražského architekta přelomu století může návštěvník shlédnout i studijní kresby, skicáky, plenérové akvarely a karikatury a ocenit architektovu bravurní kresbu a smysl pro humor.

Dušan Seidl, autor výstavy
0 comments
add comment