V kůži Dušana Jurkoviče - introspekce podle A1 architects

Source
Jurkovičova vila
Publisher
Tisková zpráva
26.04.2018 09:00
Czech Republic

Brno

Lenka Křemenová
David Maštálka
A1Architects

Výstava: 27.4. - 28.10.2018
Kurátor: Rostislav Koryčánek
Budova: Jurkovičova vila, Jana Nečase 2, Brno
Vernisáž: 26.4.2018, 16:00 h

Každá stavba, kterou architekti řeší, má svoji výlučnost. V každé z nich ale můžeme nalézt část osobnosti jejího autora. U některých je patrný důraz na reprezentaci a estetickou kvalitu stavby, některé uchvátí promyšleností architektonického prostoru. Jiné charakterizuje nápadná stavební konstrukce nebo odvážná technická řešení, u jiných je prvořadým zájmem dokonalé zorganizování všech dějů, které se uvnitř nebo vně stavby odehrávají. Na architektonické práci ateliéru A1 architects je dobře viditelné, že jejich zájmem je postihnout široké spektrum toho, co souvisí s potřebou člověka obývat prostor. Jejich přístup zahrnuje i jakousi terapeutickou roli, ve které svým klientům odkrývají danosti psychologie bydlení. A1 architect s tímto expertním nastavením zkoumá prostor Jurkovičovy vily, aby odhalili doposud nezdůrazněné skutečnosti, které přibližují lidský rozměr Dušana Jurkoviče a dokládají modernost jeho myšlení a práce. Tato introspekce je motivována také 150. výročím narození Dušana Jurkoviče.

Více informací >
0 comments
add comment

Related articles