Pozvánka na výstavu Arch rulez!

Source
4AM Fórum pro architekturu a média
Publisher
Tisková zpráva
09.06.2011 07:10
ARCH RULEZ! Od zadání ... po obhajobu
11. 6. – 3. 7. 2011, 4AM/Galerie architektury, Starobrněnská 18

Výstava diplomových prací studentů FA VUT v Brně očima fyzika, grafika, psychologa, úřednice, socioložky, performerky, designera a dalších.

Pokus studentů architektury zprostředkovat divákům jedinečnou atmosféru při tvorbě závěrečných projektů se v prostoru 4AM/Galerie architektury odráží v několika podobách:

instalace>>>přenesení pracovního prostoru přímo do galerie, které i na novém místě zůstává funkčním atelierem, kde mohou studenti pracovat či trávit volný čas

projekce>>>prezentace všech 95 diplomových prací prostřednictvím diaprojektoru na 3 plátnech v prostoru galerie

prezentace
>>>videodokument zachycující proces obhajob studentských prací během veřejných kritik za účasti přizvaných odborníků

diskuze>>>zahájení výstavy v podobě diskusního večera nad projekty, které zaujaly komisi sestavenou z osobností mimo obor architektury a urbanismu. Názor nezvyklé komise konfrontuje studenty s odlišným způsobem vidění jejich projektů a odráží tak možnou budoucí situaci při jednání s klienty či styku s úředníky.

K diskuzi byli pozváni: RNDr. Jan Hollan – fyzik; doc. PhDr. Lubomír Kostroň, M.A., CSc. – psycholog; Karolína Kohoutková – performerka; Tomáš Vrba – designer; Mgr. Šárka Syslová – socioložka; Ing. arch. Olga Strublová – úřednice, Odboru územního plánování a rozvoje; MUDr. Milan Anton, CSc. - gynekolog; Marek Berka – designer PC her

Vernisáž výstavy a zahajovací diskuze: 11. 6. 2011 v 18h
Místo konání: 4AM/Galerie architektury, Starobrněnská 18, 602 00 Brno, CZ
Doba konání: 11. 6. - 3. 7. 2011
Kurátoři: Zdeněk Severa, Dagmar Sitařová, Barbora Páralová a další
Kontakt: Šárka Svobodová (+420 602 578 820), forum4am@gmail.com

0 comments
add comment