Obec stavia - Viedenský model dostupného bývania - Úspešný príbeh

Source
Mgr. Zdenko Gális
Publisher
Tisková zpráva
14.07.2021 10:25
Exhibitions

Slovakia

Kremnica

Dovolujeme si Vás pozvať na inšpiratívnu panelovú výstavu "Obec stavia - Viedenský model dostupného bývania – Úspešný príbeh", ktorú sme pripravili pre verejnosť u nás v kultúrnom priestore Akropola v Kremnici v spolupráci s Rakúskym kultúrnym fórom /Österreichisches Kulturforum/ a Štátnou vedeckou knižnicou v Banskej Bystrici /Ing. arch. Rastislav Udžan, PhD./.

Výstava Viedenský model dostupného bývania nám odhaľuje ako Viedeň už 100 rokov poskytuje svojím obyvateľom dostupné bývanie. Približne 60 percent Viedenčaniek a Viedenčanov dnes žije v mestských bytoch alebo v bytovej výstavbe financovanej mestom Viedeň. Každý rok mesto investuje približne 500 miliónov eur do novostavieb, sanácií a na podporu ľudí s veľmi nízkymi príjmami. Vysoký podiel dotovaných bytov má tlmiaci účinok na ceny na súkromnom realitnom trhu a zabezpečuje tým sociálne premiešanie obyvateľov mesta. Zvláštne na Viedni je to, že podľa miesta bydliska neviete rozpoznať koľko daná osoba zarába. Odkiaľ finančné prostriedky na dotované bývanie pochádzajú, ako sa použijú, aké opatrenia sa prijímajú v práci pre mestskú obec a v prevencii vysťahovania, ako a za akých podmienok prebieha prideľovanie bytov – to všetko výstava tematizuje a spracováva. Výstava Viedenský model sociálneho bývania bola v roku 2019 prezentovaná v Lyone na European Housing Festival a v Moskve. Na Slovensku bola prezentovaná v Bratislave, Košiciach v Banskej Bystrici. Súčasťou hosťovania výstavy v Kremnici budú aj publikačné materiály.

Inštalácia výstavy bude dostupná v dvoch častiach na dvoch miestach v rámci Akropoly: jedna časť vo foyer budovy, druhá netradične v priestoroch kinosály.
Pre výstavu plánujeme aj finisáž (pondelok 16.8. o 17:00 hod.) so zaujímavými hosťami, na ktorú Vás rovnako srdečne pozývame.
0 comments
add comment

Related articles