Michal Škoda: RESONANCE ANEB PROSTOR JAKO TÉMA

Source
David Floryk
Publisher
Tisková zpráva
10.05.2006 17:50
Exhibitions

Jihočeský sochař, malíř, fotograf a kurátor Michal Škoda (*1962) patří k nejpozoruhodnějším a nejosobitějším umělcům střední generace. Škodovým tématem je prostor a vztahy v něm. Jeho objekty, stojící na pomezí architektury a sochař-ství vybočují ze známých klasifikačních škatulek.
Michal Škoda získal v roce 1997 1. cenu mezinárodní poroty v Pasově v soutěži Junge Kunst, v  letech 1993 - 1996 se zúčastnil sympozií v Německu, USA a Japonsku. Mimo účasti na společných výstavách doma i v zahraničí se prezentoval samostatně již dvěma desítkami výstav. Svými pracemi je zastoupen ve sbírkách Národní galerie v Praze, Moravské galerie v Brně, Muzea v Olomouci, a v zahraničních veřejných i soukromých uměleckých sbírkách.

Počátky umělecké tvorby Michala Škody jsou spojeny s keramikou, záhy však přešel k postupům víceméně sochařským a dával vzniknout objektům minimalizovaných forem z překližky a mdf desek, které vzbudily pozornost na výstavách ve druhé polovině 90. let. Pracoval se základními geometrickými formami, jejich průniky a obměnami, nabízejícími skoro nekonečnou řadu variant. Postupně pak tvary svých objektů minimalizoval až na krychli, kvádr a jejich segmenty a povrch sjednotil v bílou plochu. Od počátku provázely utváření Škodových prostorových představ kresby a od nich vede cesta i k jeho současným nástěnným objektům: od trojrozměrného objektu se posunul k práci jakoby v ploše - jeho poloprostorové "boxy" jsou prezentovány jako tradiční obrazy na zdi, přesto unikají do prostoru a existují "v intervalu mezi prostorem a plochou". Škoda nazývá své artefakty objekty a vědomě je ponechává bez názvu. Ať již hledá pro své vyjádření jakoukoliv formu, ač jeho dílo mezitím prochází různými  proměnami, jeho přístupu zůstává vždy cosi bytostně vlastního: architektonické východisko a zaujatost prostorem: samotný prostor se mu stává tématem.

Vernisáž 4. května 2006

"Neziskové sdružení Centrum nové architektury od svého vzniku loňského jara se pokouší přispívat k tomu, aby architektura byla vnímána jako průsečík - a současně svorník - mnoha uměleckých i technických oborů a profesí, aby o ní probíhala a kultivovala se kritická debata - a aby se vedla právě zde, u nás, v Ostravě. Naše minulá akce presentovala ostravské veřejnosti několik posledních ročníků mezinárodní soutěže Archi-prix - nabízela pohled na to, jak se s výzvami architektury potýkají ti, kteří na její scénu teprve vstupují, tedy studenti a mladí začínající architekti.
Dnes se do tohoto tématu pouštíme úplně z jiného úhlu, naším dnešním hostem je výtvarník, sochař, malíř, fotograf a v současné době kurátor Domu umění v Českých Budějovicích: Michal Škoda. Autorovo hledání nejpřesnějšího vyjádření procházelo různými proměnami, jeho přístupu zůstává vždy cosi bytostně vlastního: tím je architektonické východisko a zaujatost prostorem: samotný prostor se mu stává tématem", uvedl v úvodu sekretář CNA David Floryk.

Prostor a jeho utváření je tématem, které je architektům navýsost blízké, proto člověkem nejpovolanějším k tomu, aby hosty vernisáže uvedl do světa tohoto uvažování, je zajisté architekt: V našem případě jím byl Ing. arch. Radim Václavík, předseda CNA. V několika větách vyjádřil svou radost z toho, že CNA má mož-nost představit v Ostravě právě Michala Škodu, jehož díla se zdají dotýkat se a zachycovat samotnou esenci architektury - čistý prostor. Mluvil pak o tom, jak jej osobně oslovují Škodovy kresby a objekty. "Umění vnímat prostor a nalézat vztahy v něm - to je řeč architektury; chvění, resonance prostorem, hledání melo-die mezi tóny. To co je společné dobré architektuře bez ohledu na dobu vzniku ... Pěkná kresba nerovná se "dobrý dům", naopak dobrý dům rovná se dobrá kresba … Je to něco, co denně hledám ve své práci. Děkuji všem, kteří to hledají se mnou", uvedl Václavík.
"Tvorba Michala Škody pro nás znamená konkrétní spojení mezi architekturou, sochařstvím, grafikou. Vy-tváří prostor a vztah geometrických forem. Jsem rád, že také minimalismus v umění zavítal na Severní Moravu," doplňuje architekt Kamil Mrva, člen rady CNA.
0 comments
add comment

Related articles