La Biennale di Venezia - 12. mezinárodní výstava architektury

Benátky (Giardini a Arsenale), 29. srpna – 21. listopadu 2010

Source
Happy Materials, s.r.o.
Publisher
Tisková zpráva
21.09.2010 00:15
Lidé se potkávají v architektuře

26. srpna 2010 byla zahájena 12. mezinárodní výstava architektury s názvem Lidé se potkávají v architektuře, řízená architektkou Kazuyo Sejima a pořádaná společností la Biennale di Venezia v čele s prezidentem Paolem Barattou. Výstava je přístupná veřejnosti od neděle 29. srpna do neděle 21. listopadu 2010 ve výstavních areálech Giardini a Arsenale a na dalších místech v Benátkách.

12. mezinárodní výstava architektury se v průběhu let stala kulturní událostí mezinárodního významu. Po několika ročnících pod vedením význačných kritiků a historiků se režie architektonické části přehlídky dostala do rukou architektky Kazuyo Sejima, první ženy v historii této výstavy.

Kazuyo Sejima je přední představitelkou současné architektury. Její kariéra začala v roce 1981, když dostudovala architekturu na japonské univerzitě pro ženy a začala pracovat v ateliéru Toya Ita. V roce 1987 si otevřela vlastní ateliér v Tokiu. O osm let později založila spolu s Ryuem Nishizawou ateliér SANAA, který navrhl mnoho inovačních architektonických děl po celém světě, od Muzea moderního umění (New York), Serpentine Gallery (Londýn), budovy Christian Dior (Tokio) až po moderní Muzeum současného umění v Kanazawě, které na 9. mezinárodní výstavě architektury v roce 2004 získalo Zlatého lva za nejvýznamnější dílo. Mezi další velké projekty ateliéru SANAA patří nedávno otevřené Rolex Learning Center ve švýcarském Lausanne (březen 2010) a v Lens (pobočka muzea v Louvru – nyní ve stavbě). Vrcholem dosavadní spolupráce Sejimaové a Nishizawy je ocenění Pritzkerovou cenou za architekturu v roce 2010. Jejich nejnovější projekty máte možnost vidět na letošním bienále v areálu Giardini. Nishizawa zde vystavuje umělecký projekt muzea na ostrově Teshima. Sejima představuje inovativní projekt – několik drobných staveb na ostrově Inujima.

Název výstavy Lidé se potkávají v architektuře evokuje obecný smysl architektury – vytvořit reálné prostředí, ve kterém by lidé mohli vzájemně komunikovat, a to v době, kdy přímé kontakty mezi lidmi nahrazuje vyspělá technika. Architekt by se měl snažit vytvářet projekty, které by fungovaly právě tady a teď, roztříštily izolovanost a obnovily lidskou pospolitost. Prezident Paolo Baratta se k tomu vyjadřuje: „Titul Lidé se potkávají v architektuře znamená, že se stáváme lidmi v architektuře; právě jako v res publica, kde člověk završuje vlastní snahy o vybudování své společnosti.“

Ředitelka Kazuyo Sejima ve svém vyjádření k výstavě uvádí, že cílem 12. ročníku výstavy je znovu nalézt architekturu, znovu objevit její potenciál v současné společnosti.

„Tato výstava,“ říká Sejima, „umožňuje, aby si lidé uvědomili rozmanitost možností a podnětů z různých oblastí.  Odráží současnost, která v sobě obsahuje budoucí potenciál. Doufáme, že tato přehlídka bude ukázkou architektonických možností, architektury založené na jiných přístupech, které vyjadřují nový životní styl. Výstava architektury je skvělou příležitostí představit reálnou budovu, kterou ve skutečnosti nelze vystavit, ve formě modelů, výkresů a dalších objektů. Jako architektka cítím, že nezbytnou součástí naší profese je využívat „prostor“ k vyjádření našich myšlenek.“

Výstava Lidé se potkávají v architektuře se koná ve výstavním areálu Giardini a jako samostatný program v prostorách starobylého prostoru Arsenale. Představuje 53 národních expozic a poprvé se na ní představí národní týmy Albánie, Bahrajnu, Íránu, Malajsie, Rwandy a Thajska. Název expozice v Padiglione Italia v Arsenale je AILATI. Reflexe z budoucnosti. Benátský pavilon v  Giardini skládá dvojí poctu: sochaři Tonimu Benettonovi a architektu Tonimu Follinovi.

U příležitosti 12. mezinárodní výstavy architektury a po nedávných investicích la Biennale do rekonstrukce vlastních budov se do města a jeho veřejného života vrátily dvě nové budovy: Sala delle Colonne z 30. let v Ca'Giustinian (ústředí la Biennale) a poslední část knihovny ASAC v Palazzo delle Esposizioni v Giardini.

Výstavní areál Palazzo delle Esposizioni se většinou skládá z bílých místností různých rozměrů a tvarů. V Arsenale je každá místnost úplně jiná. Výstavní prostory jsou různě veliké, vlivem eroze mají rozdílné povrchy stěn a v některých jsou navíc bílé zdi. Tím vzniká unikátní architektonický kontext, v němž účastník může vytvářet svůj osobitý projekt, pochopit téma a reagovat na ně skrze tento prostor. Celková atmosféra výstavy je tak výslednicí více úhlů pohledu. Představuje pozadí, na němž se formuje vztah lidí k architektuře, architektury k lidem a lidí k sobě samým.

Výstavy se účastní 46 obchodních, návrhářských, technických a uměleckých společností z celého světa. Byli vybráni architekti, umělci a technici, kteří vytvářejí různé vztahy mezi architekturou a lidmi.

V Arsenale vystavuje například Matthias Schuler z firmy Transsolar, který ve spolupráci s architektem Tetsuo Kondem navrhl oblak. Jedná se o instalaci, která člověka nutí číst a vnímat prostor novým způsobem. Maličkost změní celé prostředí. Instalace dobře ilustruje nestálost prostoru.

Smiljan Radic a Marcela Correaová vystavují obrovský balvan, v němž je vytesán prostor pro jednu osobu. Objekt byl vytvořen po nedávném zemětřesení v Chile a je navržen jako prototyp idealistického společenského prostoru budoucnosti, v němž každý najde své útočiště.

V Giardini skupina „raumlaborberlin“ navrhla dočasný prostor jako průhlednou nafukovací halu. Jejich dynamický projekt se může měnit v závislosti na různých okolnostech. Kromě funkce exponátu bude tento objekt sloužit jako přednášková hala a kavárna, kde lidé budou moci zažít koexistenci surrealistického architektonického místa a místa pro každodenní činnosti.

Letošní ročník bienále je obohacen novým projektem, určeným především mladým lidem. S projektem Destinace Biennale di Venezia Univerzity se potkávají v architektuře se la Biennale obrací na vysoké školy a jiné vzdělávací instituce a nabízí jim návštěvu výstavy. Výhodou je, že studenti, kteří bienále navštíví, mohou své zkušenosti a poznatky z výstavy přeměnit v hodnotné univerzitní kredity.

„Zrodilo se nové bienále,“ říká Paolo Baratta, „výstava, na níž jsou účastníky zahraniční pavilony a návštěvníky různé univerzity. Představuje nové spojenectví ve jménu architektury a souvisejících disciplín a zároveň obnovený impulz vidět bienále architektury jako mezinárodní poutní místo pro učitele i studenty.“

Dalším zpestřením letošního bienále jsou tzv. Architektonické soboty. Společnost la Biennale vyzvala ředitele uplynulých ročníků, aby v rámci výstav uspořádali jednodenní semináře. Soboty věnované architektuře zahrnují řadu akcí, na nichž budou diskutovat ředitelé minulých ročníků a vybraní řečníci – architekti, designéři a kurátoři – na daná témata před posluchači z řad studentů, odborníků a návštěvníků. Poslední sobotu, 20. listopadu, celou výstavu uzavírá ředitelka letošního bienále Kazuyo Sejima.

Inaugurace a udělování cen na 12. mezinárodní výstavě proběhlo v sobotu 28. srpna v Giardini. Byl udělen Zlatý lev za celoživotní přínos holandskému architektovi Remu Koolhaasovi a Zlatý lev in memoriam japonskému architektovi Kazuo Shinoharovi. Zlatého lva za nejlepší národní účast na 12. mezinárodní výstavě získalo Bahrajnské království, Zlatého lva za nejlepší projekt výstavy Lidé se potkávají v architektuře obdržel japonský ateliér junya.ishigami+associates  a Stříbrného lva za nejslibnějšího mladého účastníka výstavy Lidé se potkávají v architektuře získali OFFICE Kersten Geers David Van Severen + Bas Princen.

Prostřednictvím webové adresy www.labiennalechannel.org budou v průběhu 12. mezinárodní výstavy zahájeny tři internetové soutěže:

Lidé se potkávají v architektuře/Fotografie: nejlepší fotografie z výstavy (pouze akreditovaní fotografové)
Lidé se potkávají v architektuře/Esej: nejlepší kritika z výstavy (mladí lidé a studenti,18–30 let)
Lidé se potkávají v architektuře/Videoklip: nejlepší video na téma výstavy (mladí lidé a studenti,18–30 let)


la Biennale di Venezia
12. mezinárodní výstava architektury
Lidé se potkávají v architektuře
Benátky (Giardini a Arsenale), 29. srpna – 21. listopadu 2010
Otevírací hodiny: 10:00–18:00
Giardini – pondělí zavřeno (kromě 15. listopadu 2010)
Arsenale – pondělí zavřeno (kromě 16. listopadu 2010)
www.labiennale.org
0 comments
add comment