Architekt Oscar Niemeyer, Brasília

Galerie SKLEPENÍ, Nám. Svobody 8, Brno / 5.10. – 17.12.2010

Source
SPOK
Publisher
Tisková zpráva
03.11.2010 09:50
Oscar Niemeyer

Oscar Niemeyer je legendou světové architektury. Narodil se před sto a třemi lety, 15. prosince 1907 v brazilském Rio de Janeiru. Když mu bylo dvacet tři let, přihlásil se na tamní výtvarnou akademii a po dokončení studia našel práci v ateliéru Lúcia Costy. Ten byl zaníceným obhájcem moderních směrů, které si z Evropy rychle razily cestu i na jihoamerický kontinent. Přelom v Niemeyerově životě nastal v roce 1936, kdy Brazílii navštívil Le Corbusier. Niemeyer byl nejprve mistrovým věrným žákem a spolupracovníkem, ale postupně se stal jeho soupeřem. Ještě dnes Niemeyer o svém velkém vzoru říká: „Le Corbusier měl mimořádnou fantazii. Byl to velký architekt, ale jako člověk byl malý.“ V této souvislosti je zajímavé, že Niemeyer zdůrazňuje jako hlavní vodítko stavebního umění zejména fantazii. On sám rozvinul architekturu, jejíž formální stránka často převládá nad hlediskem užitnosti. Nejlepším důkazem toho je hlavní město Brasília, které je zvučným chvalozpěvem Niemeyerovu uměleckému géniovi.
Damjan Prelovšek

Výstava je souborem 40 fotografií staveb z města Brasília od Oscara Niemeyera. Autorem fotografií je slovinský historik architektury a fotograf Damjan Prelovšek. Fotografie, instalované v originálně pojaté expozici, zachycují všechny významné stavby stotřiletého, stále aktivně tvořícího velikána světové moderní architektury. Výstava byla vytvořena pro Národní galerii v Lublania bylo ji možno vidět také v  Národní galerii v Praze a v Muzeu architektury ve Vratislavi. Ostravská expozice je doplněna o doprovodné téma Oscar Niemeyer v Československu, která se zaměří na inspiraci a ohlas jeho díla v bývalém Československu a doprovodnou výstavu Politik Juscelino Kubitschek, Brasília – Slovo muže.

Komentované prohlídky

5.10.
Dr. Damjan Prelovšek
13.10. Ing. arch. Iveta Černá
24.11. Mgr. Martin Strakoš
vždy v 17 hodin v Galerii SKLEPENÍ.

15. 12. Radovan Lipus: Stesk kavárenského povaleče – Brazílie
Kavárna SPOLEK, Orlí 22, 18 hodin.

Předchozí zastavení putovní výstavy
20.12.2007 – 17.2.2008 | Národní galerie v Lublani
7.3. – 4.6.2008 | Národní galerie v Praze
16.12.2008 – 8.2.2009 | Muzeum Architektury ve Vratislavi
20.3. – 17.5.2009 | Kabinet architektury Domu umění, Moravská Ostrava (GVUO)
24.6. – 15.8.2009 | Městská galerie Litomyšl / GALERIE KUBÍK v Litomyšli
3.11.2009 – 15.1.2010 | Výstavní prostory ÚSTARCH SAV | Areál Slovenskej akadémie vied, Dúbravská cesta 9, Bratislava
0 comments
add comment

Related articles