XVII. Cena Bohuslava Fuchse - pozvánka na vyhlášení

Source
SOFA / Studentská obec Fakulty architektury
Publisher
Tisková zpráva
16.05.2019 08:05
Czech Republic

Brno

Petr Stolín
Jindřich Ráftl

Cena Bohuslava Fuchse je tradiční soutěž studentských prací Fakulty architektury VUT v Brně udílená jednou za semestr. Slavnostní vyhlášení aktuální XVII. Ceny Bohuslava Fuchse se uskuteční 16. května 2019 v 18:30 hodin v kreslírně Fakulty architektury. Jste srdečně zváni! Jak už je zvykem, po vyhlášení následuje afterpárty ve studentském klubu Archa.
Cena Bohuslava Fuchse má za úkol nejen ocenit nadané studenty, ale také vytvořit nestranný pohled na fakultu zvenčí. Nezávislá porota složená z osobností české architektury a výherců předešlého ročníku vybírá 3 vítězné projekty, 4–7 oceněných, nejlepší ateliér a nejlepší ZAN.
Porota je tradičně složena ze 3 nezávislých porotců – uznávaných osobností architektonické scény a 3 studentů – vítězů předchozího ročníku.

Účast v porotě pro letošní ročník přislíbili:
Ing. arch. Petr Stolín – absolvent FA VUT se zkušenostmi ze SIAL, architekt a pedagog Fakulty umění a architektury Technické Univerzity v Liberci, držitel České ceny za architekturu 2016
Doc. MgA. Petr Stanický, M.F.A – sochař a pedagog Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Studoval sochu na pražské UMPRUM a má řadu zkušeností ze zahraničí, postgraduální studium absolvoval na New York Academy of Art, kde spolupracoval s Jeffem Koonsem. Pro jeho tvorbu je charakteristické sklo, intervence a následná interpretace prostoru v architektuře.
Ing. arch. MgA. Jindřich Ráftl – absolvent Fakulty umění a architektury v Liberci, v současné době působí v ateliéru FOROMOSA AA, který založil spolu s Jindřichem Tůmou. Společně zanamenali velký úspěch v roce 2018, kdy zvítězil v soutěži na Český pavilon na EXPO 2020 v Dubaji.

Facebooková událost >
0 comments
add comment

Related articles