XVI. Cena Bohuslava Fuchse - slavnostní vyhlášení

za zimní semestr 2018/2019

Source
SOFA / Studentská obec Fakulty architektury
Publisher
Petr Šmídek
14.01.2019 13:55
Czech Republic

Brno

Dne 8. ledna 2019 se na Fakultě architektury VUT odehrál XVI. ročník studentské soutěže Cena Bohuslava Fuchse, pod záštitou děkana Fakulty architektury VUT v Brně Ing. arch. Jana Kristka, Ph.D. Soutěž má za úkol určit nejlepší studentské ateliérové projekt a nejlepší ateliér a objektivně zhodnotit úroveň fakulty.
Semestrální projekty byly posuzovány šesticí nezávislých porotců - trojicí uznávaných českých architektů a vybraných vítězů minulého ročníku soutěže z řad studentů. V letošním ročníku soutěže pozvánku k porotcování přijali děkan UMPRUM doc. Ing. akad. arch. Jan Šépka, Ing. arch. Martin Jan Rosa a Ing. arch. Ada Rypl Žabičková. Z řad studentů pak Oskar Madro, Jan Albert Peřina, Bc. Miroslav Vochta.
Porota se setkala v dopoledních hodinách a poté vyrazila do prostorů fakulty, kde byly vystavené práce studentů. V první řadě si porotci prohlédli veškeré práce. Poté se začali rozhodovat, které práce pošlou do dalšího kola. Po několikahodinovém bádání a vzájemné diskuzi nad jednotlivými projekty porota určila celkové vítěze letošního ročníku soutěže.
Mezi vítězné projekty se dostaly tři práce. První z nich byl projekt s názvem „TRŽNICE!SKLENÍKY! NÁDRAŽÍ!!! HRANICE“ autorek Anny Kotlabové a Lucie Zádrapové ze 4. ročníku. Druhým projektem byla práce kolektivu studentek: Adriána Briestenská, Monika Briestenská, Adéla Hajšmanová, Marika Janíková, Magdaléna Juřicová, Klára Pešková „Město pro lidi – lidi pro město“. Oba zmíněné projekty vznikly v ateliéru Foretník – Ponešová. Třetí vítěznou prací byl projekt Steel frame as a city studentek Lenky Lackovičové, Tatiany Uhríkové a Dominiky Štefkové.
V kategorii Oceněný projekt byly porotou vybrány dvě práce. První z nich byla publikace mapující brněnské opomínané architektonické památky s názvem Prázdné urbánní momenty autorek Jarmily Fučíkové a Hany Sloukové z ateliéru Kopáčik. Druhým oceněnou prací byl projekt z dílny ateliéru Foretník – Ponešová s názvem Atribut města – městská struktura, jehož autory jsou Klára Vaculíková, Daniel Menšík, Anna Červenková, Terezie Javůrková, Rebeka Vrbinčíková a Karolína Kubičková.
V kategorii Nejlepší ateliér porota ocenila originální přístup a netradiční téma semestrální práce ateliéru Kristek-Sedlák.
Cenu Bohuslava Fuchse každoročně pořádá studentský spolek SOFA (Studentská obec fakulty architektury, z.s). Velice děkujeme panu děkanovi Ing. arch. Janu Kristovi, PhD. a sponzorům nejen za krásné ceny pro vítěze, ale také za důvěru a spolupráci. Velice si ji vážíme. Partneři: ERA 21, VUT, Fakulta architektury, Národní divadlo Brno, Zázračná limonáda, TIC Brno, Legia, Kino art, FabLab Brno, Divadlo Husa na Provázku.
Adéla Šoborová

Vítězné projekty
TRŽNICE! SKLENÍKY! NÁDRAŽÍ !!! HRANICE
Ateliér: Foretník – Ponešová
Autoři: Anna Kotlabová, Lucie Zádrapová
MĚSTO PRO LIDI – LIDI PRO MĚSTO
Ateliér: Foretník – Ponešová
Autoři: Adriána Briestenská, Monika Briestenská, Adéla Hajšmanová, Marika Janíková, Magdaléna Juřicová, Klára Pešková
STEEL FRAMES AS A CITY
Ateliér: Toman
Autoři: Lenka Lackovičová, Tatiana Uhríková, Dominika Štefková

Oceněné projekty
PRÁZDNÉ URBANNÍ MONUMENTY
Ateliér: Kopáčik
Autoři: Jarmila Fučíková, Hana Slouková
ATRIBUT MĚSTA – MĚSTSKÁ STRUKTURA
Ateliér: Foretník – Ponešová
Autoři: Klára Vaculíková, Daniel Menšík, Anna Červenková, Terezie Javůrková, Karolína Kubíčková, Rebeka Vrbinčíková

Nejlepší ateliér

KRISTEK – SEDLÁK
Karolína Munková a Markéta Malínková
Klára Netrefová a Michaela Domiňáková
Paulína Závacká a Eva Truncová
Ludmila Jankovichová a Monika Přikrylová
David Helešic

Více informací >
0 comments
add comment

Related articles