Vyhlášení výsledků Opavské ceny J. M. Olbricha za rekonstrukci 2010–2011

Source
O. s. Za Opavu
Publisher
Tisková zpráva
25.02.2012 00:10
QARTA ARCHITEKTURA s.r.o.

Občanské sdružení Za Opavu obdrželo celkem 21 návrhů na udělení Opavské ceny J. M. Olbricha za kvalitní architektonické rekonstrukce, které byly uskutečněny na území Opavska v letech 2010 - 2011. Z těchto došlých návrhů splnilo formální požadavky a na cenu J. M. Olbricha bylo nominováno celkem 17 realizací.
Sedmičlenná odborná porota ocenila, že v rámci uplynulého období se podařilo realizovat celou řadu rekonstrukcí, které si zaslouží zvláštní pozornost a publicitu a mohou být dány za příklad možného dobrého řešení. Úkol zhodnotit všech sedmnáct nominací nebyl jednoduchý, vzhledem k diametrálně odlišným přístupům i rozsahu jednotlivých rekonstrukcí, kdy na jedné straně stály komplexní rekonstrukce celých areálů, jako např. rekonstrukce polyfunkčního domu na ulici Popské a na straně druhé skromnější realizace rekonstrukcí rodinných domů nebo drobných sakrálních staveb, jako např. kaple v Radkově - Nové Zálužné.
Porota se ve svém hodnocení zabývala pouze 16 ze 17 nominovaných staveb. Poměrně zdařilá rekonstrukce kapličky v Nových Těchanovicích, kterou realizovalo samo sdružení Za Opavu nebyla posuzována.
Porota se shodla v názoru, že vyjma jednoho případu, došlo u všech rekonstrukcí k více či méně výraznému kladnému zhodnocení staveb a rekonstrukce lze považovat za úspěšné. V jednom případě (Dům umění) porota konstatuje, že realizovaná rekonstrukce je příkladem promarněné příležitosti, kdy vynaložené prostředky neodpovídají očekávání a výsledek je plný provozních i architektonických nedostatků.

Cena J. M. Olbricha za rekonstrukci v letech 2010 - 2011 byla udělena rekonstrukci tělocvičny Tyršova stadionu v Opavě (nominace 04), kterou zpracovali Ing. arch. David Wittassek a Jiří Řezák z architektonického ateliéru QARTA architektura.

Čestné uznání odborná porota uděluje rekonstrukci Polyfunkčního domu MG Medical center - bývalá nemocnice U rytířů (nominace 03), kterou zpracoval Ateliér Arches pod vedením Ing. arch. Jiřího Horáka.

Čestné uznání odborná porota uděluje rekonstrukci Vošárny (nominace 13), kterou realizovalo o. s. Vošárna ve spolupráci s o. s. KST Slezan Opava a firmou WINRO s.r.o. Robert Winkler.

Čestné uznání odborná porota uděluje rekonstrukci Rodinného domu ve Stěbořicích (nominace 17), kterou zpracoval Ing. Ondřej Kubesa z architektonického ateliéru STUDIO-D Opava s.r.o.

Pro letošní ročník byly členy odborné poroty jmenováni:
Ing. arch. Milena Vitoulová
Mgr. Martin Strakoš
Ing. arch. MgA. Osamu Okamura
prof. akad. soch. Jan Ambrůz
Dr. Martin Klimeš
MgA. Tomáš Skalík
Mgr. Dalibor Halátek
0 comments
add comment

Related articles