V soutěži na Trojskou školu zvítězili italští architekti

Publisher
Tisková zpráva
20.10.2018 10:45
Czech Republic

Prague

Troja

Náročného zadání rozšíření Trojské školy se zhostilo 28 soutěžních týmů z celé Evropy. Porota složená ze zastupitelů, zástupců škol a odborníků během dvoudenního zasedání vybrala ze zaslaných návrhů tři, které ocenila, a jeden, kterému udělila odměnu.


Vítězem se stal návrh italského studia Ravagnani Vecchi Architects autorů Andrea Ravagnani, Elena Maria Rossi, Chiara Nastasi; Řím, u kterého porota ocenila zejména citlivý přístup k místu i charakteru celé trojské čtvrti, uměřenost zvoleného řešení a kultivované fasády, které dobře odráží atmosféru vzdělávací instituce.

V soutěžní porotě zasedli za městskou část starosta Tomáš Bryknar se zastupiteli Kateřinou Tůmovou, zástupkyní ředitele základní školy, a Tomášem Drdáckým, místostarostou. Ty doplnila nezávislá, odborná část poroty ve složení: Štěpán Valouch z ateliéru ov-a, Markéta Zdebská z BY architects, Matěj Draslár ze švýcarského ateliéru agps a Martin Neruda, finalista soutěže Škola Smíchov.

Soutěžící měli restrukturalizovat provoz škol a navrhnout adekvátní prostory pro speciální učebny, šatny nebo například sborovnu. Dále bylo třeba navrhnout multifunkční sál, sloužící nejen školám, ale i městské části - ta pro něj vyčlenila pozemek, který se nachází přes ulici od stávající budovy.

> http://cceamoba.cz/souteze-competitions/trojska-skola
0 comments
add comment