Trenčín – revitalizácia pešej zóny: Hviezdoslavova – Jaselská – Vajanského – Sládkovičova

Source
arch. Martin Beďatš Hlavný architekt mesta Trenčín
Publisher
Tisková zpráva
14.06.2019 15:00
Slovakia

Trenčín

Mesto Trenčín vyhlasuje verejnú dvojkolovú anonymnú urbanisticko-architektonicko-krajinársku projektovú súťaž návrhov:

Trenčín - revitalizácia pešej zóny:
Hviezdoslavova–Jaselská–Vajanského–Sládkovičova

Predmetná pešia zóna je veľmi frekventovaným verejným priestorom v exkluzívnej časti mesta, priamo nadväzujúca na historické centrum. Prostredie v určitých častiach je však menej lukratívne - hlavne vzhľadom k okolitej zástavbe. Preto od súťažných návrhov očakávame výrazný a kreatívny urbanistický a architektonický vstup do daného prostredia, primeraný jednotlivým častiam pešej zóny, ktoré majú rôzne charaktery a atmosféru.
Zároveň očakávame prirodzené prepojenia jednotlivých častí, s plynulými prechodmi, prienikmi a nadväznosťami, aj vo vzťahu k novo zrekonštruovanému Mierovému námestiu. Očakávame komplexný návrh, ktorý spraví celý riešený priestor i pobyt a pohyb v centre mesta atraktívnejším aj príjemnejším a vhodne skombinuje frekventovaný pohyb s miestami oddychu.
Rozsah (cca 13.600 m2) je vyznačený na obr. riešené územie, na obrázkoch 1-7 sú fotografie - ukážky pešej zóny (poloha kamier je označená v obr. riešené územie).

Súťaž je overená Slovenskou komorou architektov.

Členovia poroty:
- Ing. arch. Petr Lešek, predseda poroty, nezávislý na vyhlasovateľovi, autorizovaný architekt ČKA
- Ing. arch. Štefan Moravčík, podpredseda poroty, nezávislý na vyhlasovateľovi, autorizovaný architekt SKA
- Ing. arch. Aleš Burian - nezávislý na vyhlasovateľovi, autorizovaný architekt ČKA
- Ing. arch. Martin Baloga, PhD. - nezávislý na vyhlasovateľovi, autorizovaný architekt SKA
- Ing. arch. Dušan Šimun - závislý na vyhlasovateľovi

Náhradníci poroty:
- Ing. arch. Drahan Petrovič - nezávislý na vyhlasovateľovi, autorizovaný architekt SKA
- Ing. arch. Martin Beďatš - závislý na vyhlasovateľovi

Ceny a odmeny:
1. miesto: 14.000,- €
2. miesto: 10.000,- €
3. miesto: 8.000,- €
1. odmena: 4.000,- €
2. odmena: 4.000,- €

Dôležité termíny:
Prevzatie súťažných podmienok a súťažných pomôcok: do 16. 9. 2019 do 15:00
Predkladanie súťažných návrhov v 1. kole: do 23. 9. 2019 do 15:00
Zaslanie výzvy účastníkom 2. kola: do 4. 10. 2019
Predkladanie súťažných návrhov v 2. kole: do 2. 12. 2019 do 15:00
Oznámenie a zverejnenie výsledkov: do 12. 12. 2019

Príloha:

> https://josephine.proebiz.com/sk/tender/4000/summary
0 comments
add comment