Superstudio 2018 - slavnostní vyhlášení finálového kola

Source
Matěj Beránek, Supeperstudio
Publisher
Tisková zpráva
16.03.2018 10:20
Slovakia

Bratislava

Martin Jančok
Michal Kohout
PLURAL
UNIT architekti

První mezinárodní ročník studentské soutěže Superstudio zná své vítěze. Zúčastnilo se ho 98 týmů.
V sobotu 10. března 2018 proběhlo velké finále 8. ročníku architektonicko-urbanistické soutěže pro studenty vysokých škol SUPERSTUDIO. Poprvé v historii se soutěž odehrála ve všech městech s výukou architektury v Česku i na Slovensku. Rekordní počet 98 registrovaných týmů čelil náročnému zadání od nizozemského architekta Marthijna Poola, který rovněž zasedl ve finálové porotě. Vítězi se stali studenti z Technické univerzity v Košicích, kteří navrhli využití odstavených vlaků na lukrativních místech městských center pro bydlení a společenský život.
„Na zadání mi přišlo zajímavé, že evidentně oslovilo všechny účastníky. Kombinovalo několik přístupů dohromady – spojovalo inovativnost řešení s nutností přemýšlet racionálně ekonomicky a navíc vyžadovalo přemýšlení o přidané hodnotě řešení. Takto pojatá zadání nejsou vůbec častá,“ hodnotí zadání 8. ročníku Superstudia finálový porotce prof. Michal Kohout z mezinárodní kanceláře UNIT.
Autorem zadání byl respektovaný nizozemský architekt a urbanista Marthijn Pool z progresivního studia Space&Matter. Zaměřil se na velmi aktuální otázku finančně dostupného bydlení v městských centrech. Studenti přitom neměli za úkol navrhnout řešení jen po architektonické stránce, ale naopak jej museli promyslet i ze sociálně-ekonomických hledisek.
První kolo soutěže založené na striktním časovém limitu 24 hodin pro vypracování zadání proběhlo 2. – 3. března v Praze, Brně, Liberci, Ostravě a poprvé také v Bratislavě a Košicích. Z rekordního počtu 98 přihlášených týmů se do finálového večera konaného 10. března v bratislavském prostoru A4 probojovalo celkem 18 týmů. Studenti tak měli týden na dopracování svých projektů před prezentacemi před finálovou porotou ve složení Marthijna Poola, prof. Michala Kohouta a úspěšného slovenského architekta Martina Jančoka.
Během finálových prezentací studenti prokázali své individuální přístupy k zadání. Několik týmů navrhovalo inovativní využití stávajících proluk ve městech s důrazem na komunitní rozměr zásahu, objevily se však i důsledně promyšlené ekonomické modely cenově dostupného bydlení, které oceňoval především Marthijn Pool a několik týmů dokonce vyzval, aby se své projekty pokusili zrealizovat.
První cenu porota udělila projektu košických studentů Marka Cehuly, Ondřeje Jurča a Anny Longauerové, kteří navrhli využití opuštěné železniční infrastruktury v širších centrech měst pro bydlení i společenský život obyvatel. „Tým prokázal velmi jednoduchou a zároveň chytrou myšlenku: použití prázdných vlaků jako ‚pozemku‘, který může posloužit realizaci dostupného bydlení,“ komentoval Pool.
Oceněné týmy si rozdělily prize money v částce 50 000 Kč, vítězové navíc získali unikátní trofeje od české sklářské společnosti Lasvit.

Pořadí:
1. cena: Marek Cehula, Ondřej Jurčo, Anna Longauerová (FU TUKE, Košice)
2. cena: Vojtěch Marek, Petra Šebová (FA VUT, Brno)
3. cena: Anna Hrušová, Michaela Říhová (FUA TUL, Liberec)
Čestné uznání: Ema Krakovská, Tatiana Šebová, Richard Múdry (FA + FSv ČVUT, Praha)
Čestné uznání: Alexander Storek, Jakub Wiesner (UMPRUM, Praha)
0 comments
add comment

Related articles