Sportovní centrum Chrudim - výsledky soutěže

Source
Město Chrudim
Publisher
Tisková zpráva
12.06.2014 15:25
Atelier bod architekti
Projektil architekti
n/a

Předmětem soutěže bylo nalezení optimálního způsobu a míry přestavby a rekonstrukce sportovního areálu na Tyršově náměstí v Chrudimi.

Vyhlašovatel: Město Chrudim
Sekretář soutěže: Ing. Hana Kovandová
Datum konání soutěže: 20. 02. 2014 - 16. 05. 2014
Datum zveřejnění výsledků: 24. 07. 2014
Počet odevzdaných návrhů: 28
Ceny a odměny celkem: 1.200.000,- Kč

Řádní členové poroty - závislí
Ing. arch. Marek Janatka
Mgr. Petr Řezníček, starosta města Chrudim
Mgr. Luděk Marousek, ředitel Sportovních areálů města Chrudim
Václav Tajovský, člen stavební komise

Řádní členové poroty - nezávislí
Ing. arch. Aleš Papp
Ing. arch. David Wittassek
Ing. arch. MgA. Pavel Nasadil
Ing. arch. RADEK DRAGOUN
Ing. arch. Yvette Vašourková

Náhradníci poroty - závislí
Mgr. Jan Čechlovský, místostarosta města Chrudim
Petr Vojtěchovský
Ing. Slavomír Kudláček, památkář
Ing. arch. Josef Kopečný, místopředseda stavební komise

Náhradníci poroty - nezávislí
Ing. Akad. arch. Jan Šépka
Ing. arch. Pavla Pannová1. cena (600.000,- Kč)
Ing. arch. Vojtěch Sosna, Ing. arch. Jakub Straka, Ing. arch. Jáchym Svoboda, doc. Ing. arch. Zdeněk Rothbauer
Hodnocení poroty: Nejkomplexněji řešený, sebevědomý návrh. Transparentní řešení parteru zapojuje stavbu do veřejného prostoru, jak před vstupem z Tyršova náměstí, tak v ulici Opletalově, i směrem do parku, což porota hodnotí jako přínos. Hmotové řešení není i přes svou extravaganci samoúčelné, vychází z konceptu osvětlení tělocvičen denním světlem ze severní strany a současně pravdivě přiznává sportovní funkci objektu. Měřítko stavby odpovídá struktuře okolní zástavby. Dispoziční a provozní řešení je čitelné, bez zásadních problémů a umožňuje nezávislé provozování velké haly, severního křídla tělocvičen a penzionu v Tyršově domě. Interiéry jsou prostorově rafinované, přesto ale přehledné a kromě komunikační funkce nabízí výraznou společenskou kvalitu. Slabinou návrhu je schematické řešení Tyršova domu a jeho napojení na hmotu novostavby. Otázkou zůstává adekvátnost kovového perforovaného pláště, porota doporučuje zvážit jiné alternativy.

2. cena (300.000,- Kč)
Ján Studený, Maroš Bátora, Marian Počúch, Benjamín Bradňanský, Vito Halada

Hodnocení poroty: Urbanisticky mimořádně zdařilá koncepce. Dům svým měřítkem a gradujícím hmotovým řešením téměř dokonale reaguje na své okolí. Uvolněním prostranství kolem Tyršova domu vniká příjemný veřejný prostor s novou vazbou na park. Přes svoji určitou uzavřenost budova komunikuje se svým okolím, nicméně porota by větší míru otevřenosti uvítala, a to zejména směrem do Tyršova náměstí. Neobvyklý tvar otvorů se zdá být neopodstatněný a u fasád do ulice Opletalova i formální. Autor nedokázal úspěšně transformovat vnější formu budovy do správně a bezbariérově fungující dispozice. Vnitřní prostory jsou málo společenské, až utilitární. Obtížně přístupné tělocvičny a nedostatečně dimenzovaná hlavní tribuna se zázemím jsou největšími slabinami návrhu.

3. cena (200.000,- Kč)

Ing. arch. Michal Kuzemenský

Hodnocení poroty: Jednoduchá a výrazná budova se přirozeně zapojuje do okolní městské struktury. Její hmota graduje směrem k výraznému nároží do Tyršova náměstí, kam orientuje hlavní vstup do areálu. Řešení fasád nostalgicky a snad až příliš doslovně upomíná na architekturu minulého století. Slabinou návrhu je propojení novostavby s Tyršovým domem pomocí uzavřené chodby. Dispoziční a provozní řešení je přehledné, čisté, velkorysé, nicméně až příliš lapidární. Porota oceňuje snahu o nalezení civilního výrazu městského sportoviště.

Odměna (50.000,- Kč)

Kolaboratory s.r.o. / doc. Ing. arch. Radek Kolařík, Ing. arch. Lada Kolaříková

Hodnocení poroty: Přes brutální architektonický výraz návrhu porota ocenila velmi čisté a úsporné dispoziční a provozní řešení. Atraktivní myšlenka medailových barev se při své důsledné aplikaci na objekty stává poněkud formální manýrou. Návrh nekomunikuje s veřejným prostorem, Tyršovo náměstí řeší schematicky a neinvenčně.

Odměna (50.000,- Kč)
Projektil architekti / Mgr. Akad. arch. Roman Brychta, Ing. Ondřej Hofmeister

Hodnocení poroty: Na první pohled líbivý a atraktivní koncept, dobře dotvářející městskou strukturu. Návrh ale nedostatečně využívá prostranství vzniklé kolem Tyršova domu. Společensky velmi přátelský návrh, upřednostňující komunitní charakter sportovního centra. Architektonický výraz je však nadřazen fungování objektu. Při podrobnějším zkoumání se ukazuje řada koncepčních problémů, jako poddimenzované a komplikované vstupní prostory, zásadní provozní kolize a zejména prosklenými štíty přesvětlené a přehřívané tělocvičny.

Více informací >
0 comments
add comment

Related articles