Soutěž: Valencia del Mar – Marina Real Juan Carlos I

Publisher
Martin Rosa
20.09.2006 10:00
Competitions

V souvislosti s konáním 32. ročníku regaty America's Cup zažívá Valencie čílý developerský ruch. Mimo jiné tam byla vyhlášena mezinárodní ideová urbanisticko architektonická soutěž zaměřená na propojení města a přístavu a návrh atraktivního nábřeží. Výsledky soutěže budou považovány za směrnice při plánování urbanistického rozvoje dané lokality v budoucnu.


Soutěžní lokalita má rozlohu 1,35 mil. m2 (z toho je ale více než 1/3 vodní plocha). Soutěž je určená profesionálům - architektům a urbanistům, kteří mají patřičnou kvalifikaci (tedy v poslední době obvyklá studentská podsoutěž se zde nekoná). Vítěz si odnese 150.000 € (čtete dobře), druhý 100.000 € a třetí 50.000 €. Porotci mohou udělit tři další čestná uznání spojená s 20.000 €.

Uzávěrka registrace je 31. 10. 2006, práce je možno odeslat do 31. 1. 2006 (plus týden na doručení).


> Hobart Waterfront International Design Competition
> Soutěž: Nouveau Palais de Justice de Paris

Neodpustím si p. s.: Co by na to asi řekli naši obhájci developerských soutěží alá Karolina nebo bývalé autobusové nádraží Olomouc?
0 comments
add comment