Soutěž: Nouveau Palais de Justice de Paris

Publisher
Martin Rosa
18.08.2006 13:35
Competitions

Ve Francii právě probíhá velká mezinárodní ideová soutěž. Cílem architektů, urbanistů a studentů architektury je navrhnout novou pařížskou soudní budovu a začlenit ji do organismu města. Výsledky soutěže, nad kterou převzal záštitu francouzský ministr spravedlnosti Pascal Clément a ministr kultury Renaud Donnedieu de Vabres, budou sloužit především pro medializaci celého projektu a k rozproudění diskuse o nejvhodnějším budoucím architektonickém a urbanistickém návrhu.


Vybraná lokalita se nachází v bezprostřední blízkosti francouzské Národní knihovny u Seiny. Na vymezeném ůzemí se nachází průmyslová hala navržená na začátku 20. století E. Freyssinetem, která znamenala velký posun ve vývoji betonových konstrukcí. Zakomponování tohoto objektu do nového návrhu bude pravděpodobně jedním z rozhodujících hodnotících kritérií.

Uzávěrka soutěže je 16. října 2006. Každý ze tři nejlepších návrhů bude odměněn 40.000 €. Práce studentů budou hodnoceny zvlášť, pro pět nejlepších je připraveno po 10.000 €. Studenti musí být zapsáni minimálně ve 4. ročníku!

Na naše poměry až neuvěřitelně pečlivě připravené podklady, mezi kterými najdete potřebnou výkresovou dokumentaci, fotografie i videa, můžete získat na stránkách soutěže www.competitionparisjustice.com >


> Nekale připravovaná stavba justičního areálu v Brně začne v úterý - diskuse!

> Soutěž na rozšíření knihovny ve Stockholmu

1 comment
add comment
Subject
Author
Date
Nechci...
Martin Rosa
18.08.06 12:52
show all comments